// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Biotechnologia – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na kierunku biotechnologia zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, w tym współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i biotechnologicznych. Nauczysz się prowadzenia hodowli in vitro komórek i tkanek roślinnych, zwierzęcych i ludzkich; wykonywania analiz mikrobiologicznych próbek; stosowania nowoczesnych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej; prowadzenia reakcji chemicznych, syntezy organicznej, ekstrakcji chemicznej, destylacji, separacji i oczyszczania bioproduktów; prowadzenia procesu fermentacji z zastosowaniem bioreaktorów; wykonywania pomiarów z zastosowaniem chemicznych metod analitycznych (instrumentalnych, spektroskopowych, chromatograficznych) oraz projektowania linii technologicznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w laboratoriach jako laborant, analityk, specjalista ds. jakości, specjalista ds. analiz, pracownik naukowy, koordynator w firmach biotechnologicznych,  chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłu rolno-spożywczego lub z obszaru ochrony środowiska,
  • specjalista, laborant, analityk w jednostkach różnych rang instytucji państwowych takich jak: Inspektoraty Ochrony Środowiska, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Komendy Policji, Laboratoria Kryminalistyczne Policji i innych,
  • w firmach doradczych z branży biotechnologicznej, chemicznej, biologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej,
  • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe),
  • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,
  • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej,
  • w instytutach badawczo-naukowych,
  • w firmach bioinformatycznych,
  • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
  • w centrach transferu technologii.
dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

Rozległa wiedza i nowe technologie. Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Biotechnologia okiem absolwenta. Damian Izbicki poleca studia w Politechnice Białostockiej

Młodzi biotechnolodzy z Politechniki Białostockiej odkrywają przyszłość nauki w Kole Naukowym Helisa

Młodzi biotechnolodzy z Politechniki Białostockiej odkrywają przyszłość nauki w Kole Naukowym Helisa

Inż. Patrycja Krystkiewicz – praca inżynierska malowana bakteriami, czyli Agar Art