Zaznacz stronę

Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz technik modelowania i planowania przestrzeni. Dodatkowo otrzymasz wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
  • praca w biurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej
  • praca w instytucjach europejskich, zwłaszcza agencjach rozwoju regionalnego
  • praca w agencjach nieruchomości
  • praca w firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Gospodarka przestrzenna

Sprawdź nasz informator!

Gospodarka przestrzenna. Studia oferujące duże możliwości rozwoju