// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.                                                                                                                                         

Rekrutacja obywateli polskich oraz cudzoziemców o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce       na studia I stopnia realizowane w języku polskim – studia stacjonarne

Rejestracja i zapisy

03.06.2024, godz. 8:00
– 05.07.2024, godz. 23:59

Rejestracja i zapisy na kierunki: architektura (I stopnia), architektura wnętrz (I stopnia), grafika

03.06.2024, godz. 8:00
– 14.07.2024, godz. 23:59

Rejestracja i zapisy na pozostałe kierunki

03.06.2024, godz. 8:00
– 14.07.2024, godz. 23:59

Możliwość edycji danych w systemie IRK

Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

03.06.2024, godz. 8:00
– 05.07.2024, godz. 23:59

Kandydaci na kierunki: architektura (I stopnia), architektura wnętrz (I stopnia), grafika

03.06.2024, godz. 8:00
– 14.07.2024, godz. 23:59

Kandydaci na pozostałe kierunki

Egzaminy wstępne

10.07.2024,

Zadanie 1: godz. 9:00 

Zadanie 2: godz. 15:00

Kierunek architektura (I stopnia)

11.07.2024,

Zadanie 1: godz. 9:00 

Zadanie 2: godz. 15:00

Kierunek architektura wnętrz (I stopnia)

12.07.2024,

Zadanie 1: godz. 9:00 

Zadanie 2: godz. 15:00

Kierunek grafika

Kwalifikacja na studia

16.07.2024

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

17-19.07.2024, godz. 8:00 – 15:00

20.07.2024, godz. 8:00 – 13:00

22-23.07.2024, godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania

25.07.2024

Uzupełnienie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list kandydatów oczekujących

26–27.07.2024, godz. 8:00 – 15:00

29.07.2024, godz. 8:00-15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 25.07.2024

26-27.07.2024, godz. 8:00–15:00

29.07.2024, godz. 8:00-15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

31.07.2024

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

Rekrutacja obywateli polskich na studia I stopnia realizowane w języku polskim – studia niestacjonarne

Rejestracja i zapisy

12.08.2024, godz. 8:00
– 11.09.2024, godz. 23:59

Rejestracja i zapisy na kierunki

12.08.2024 – 11.09.2024

Możliwość edycji danych w systemie IRK

Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

12.08.2024 – 11.09.2024

Wnoszenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

Kwalifikacja na studia

13.09.2024

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

14.09.2024, godz. 8:00-13:00,          16.09.2024 – 17.09.2024, godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania

19.09.2024

Ogłoszenie list kandydatów oczekujących do przyjęcia na studia

20.09.2024, godz. 8:00 – 15:00,     21.09.2024, godz. 8:00 – 13:00,

23.09.2024, godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy tylko kandydatów oczekujących

20.09.2024, godz. 8:00 – 15:00,     21.09.2024, godz. 8:00 – 13:00,

23.09.2024, godz. 8:00 – 15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

25.09.2024

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia