Zaznacz stronę

Punktowane przedmioty

W Politechnice Białostockiej w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są:

  • wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku na kierunkach, na których jest on wymagany;
  • matematyka (matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku kandydata, który zdawał maturę przed 2010 rokiem);
  • przedmiot do wyboru (wykaz przedmiotów do wyboru zestawiono poniżej);
    brak na świadectwie dojrzałości oceny z tego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
  • język obcy nowożytny.

Wykaz przedmiotów do wyboru 

KIERUNEK STUDIÓW WYDZIAŁ FORMA STUDIÓW PRZEDMIOT DO WYBORU
architektura Architektury stacjonarne fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1
architektura krajobrazu Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne biologia, fizyka, chemia, geografia, historia2, historia sztuki2
architektura wnętrz Architektury stacjonarne fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1
automatyka i robotyka Mechaniczny stacjonarne fizyka, chemia, biologia, informatyka
biotechnologia Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne fizyka, chemia, biologia
budownictwo Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, informatyka
cyfryzacja przemysłu3 Elektryczny stacjonarne fizyka, chemia, informatyka
ekoenergetyka Elektryczny stacjonarne fizyka, chemia, informatyka
elektronika i telekomunikacja Elektryczny stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, informatyka
elektrotechnika Elektryczny stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, informatyka
elektrotechnika studia dualne Elektryczny stacjonarne fizyka, chemia, informatyka
energetyka cieplna Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne fizyka, chemia
gospodarka przestrzenna Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne fizyka, biologia, geografia, informatyka
grafika Architektury stacjonarne fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1
informatyka Informatyki stacjonarne, niestacjonarne fizyka, informatyka
informatyka i ekonometria Informatyki stacjonarne fizyka, informatyka
inżynieria biomedyczna Mechaniczny stacjonarne fizyka, chemia, biologia, informatyka
inżynieria meblarstwa Inżynierii Zarządzania stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, biologia, geografia2
inżynieria rolno-spożywcza Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, biologia
inżynieria środowiska Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, biologia
leśnictwo Budownictwa i Nauk o Środowisku stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, biologia, geografia
logistyka Inżynierii Zarządzania stacjonarne, niestacjonarne fizyka2, informatyka2
matematyka stosowana Informatyki stacjonarne fizyka, informatyka
mechanika i budowa maszyn Mechaniczny stacjonarne, niestacjonarne fizyka, chemia, informatyka, biologia
mechatronika Mechaniczny stacjonarne fizyka, chemia, informatyka, biologia
turystyka i rekreacja Inżynierii Zarządzania stacjonarne, niestacjonarne geografia, fizyka2, informatyka2,historia1, wiedza o społeczeństwie
zarządzanie Inżynierii Zarządzania stacjonarne, niestacjonarne geografia, fizyka2, informatyka2, historia1, wiedza o społeczeństwie
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Zarządzania stacjonarne, niestacjonarne fizyka2, informatyka2
zarządzanie i inżynieria usług Inżynierii Zarządzania stacjonarne fizyka2, informatyka2

 

1 Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.

2 Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.

3 Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Senatu PB.