// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Progi punktowe

Progi punktowe obowiązujące w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024.

Wydział Informatyki:
informatyka: 128
informatyka i ekonometria: 128
matematyka stosowana: 128

Wydział Inżynierii Zarządzania:
logistyka: 50
turystyka i rekreacja: 60
zarządzanie: 60
zarządzanie i inżynieria produkcji: 50
zarządzanie i inżynieria usług: 50 

UWAGA!
Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli po przeliczeniu punktów zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym  nie osiągnie wymaganego minimum.

Osiągnięcie progu punktowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do przyjęcia na studia.