// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Kierunki przyszłości

Technologie to przyszłość! Ich dynamiczny rozwój sprawia, że na rynku pracy szczególnie cenieni są absolwenci studiów technicznych. Dołącz do nich! Zdobądź praktyczne umiejętności! Przed tobą perspektywy pewnej pracy!

 • Aktualnie w naszej ofercie dydaktycznej mamy 30 atrakcyjnych kierunków studiów I stopnia (inżynierskie oraz licencjackie) oraz 20 kierunków II stopnia (magisterskie).
 • Już po 3,5 latach studiów zdobędziesz tytuł inżyniera!
 • Kształcimy w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy m.in. specjalistów branży elektronicznej, informatyków, programistów, biotechnologów, robotyków. Dyplom PB to ogromna wartość na rynku pracy!
 • W roku akademickim 2023/2024 uruchomiliśmy dwa nowe kierunki studiów: Cyfryzację przemysłu na Wydziale Elektrycznym oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość na Wydziale Inżynierii Zarządzania. To odpowiedź na oczekiwania przemysłu 4.0 oraz zapotrzebowanie na specjalistów ds. finansów.
Czytaj dalej
 • Aż 11 naszych kierunków studiów zyskało wysoką ocenę polskiej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Są to studia zapewniające studentom wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną europejskim certyfikatem European Accredited Engineer (EUR-ACE®). Ten dokument jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich i stanowi świadectwo zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Absolwentom akredytowanych kierunków pozwala na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego!
 • W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 Politechnika Białostocka jest 2. uczelnią techniczną i 3. uczelnią w Polsce w kategorii wymiana studencka – studenci przyjeżdżający oraz w kategorii umiędzynarodowienie projekty Erasmus+. Mamy także 3. miejsce wśród uczelni technicznych w kategorii „Innowacyjność”.

Jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w 2023/2024 roku?

Oto nasza lista TOP 15 najpopularniejszych kierunków I stopnia w rekrutacji 2023:

 • informatyka
 • budownictwo
 • logistyka
 • zarządzanie
 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • automatyka i robotyka
 • informatyka i ekonometria
 • mechatronika
 • architektura
 • matematyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • grafika
 • biotechnologia
 • elektrotechnika

Kandydatom spodobała się też nowa propozycja Politechniki Białostockiej.
Otwarta na Wydziale Elektrycznym cyfryzacja przemysłu – która wpisuje się w globalne oczekiwania przemysłu przyszłości – zanotowała 75 kandydatów (na oferowane 30 miejsc). Na tym kierunku poza zajęciami w formach wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz w pracowniach specjalistycznych przewidziano także trwającą co najmniej 4 tygodnie praktykę kierunkową.

 

Wyszukaj kierunek

Sprawdź, jakie kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz w Politechnice Białostockiej

Aktualności