Zaznacz stronę

Kierunki przyszłości

Technologie to przyszłość! Ich dynamiczny rozwój sprawia, że na rynku pracy szczególnie cenieni są absolwenci studiów technicznych. Dołącz do nich! Zdobądź praktyczne umiejętności! Przed tobą perspektywy pewnej pracy!

 • Aktualnie w naszej ofercie dydaktycznej mamy 29 atrakcyjnych kierunków studiów I stopnia (inżynierskie oraz licencjackie) oraz 20 kierunków II stopnia (magisterskie).
 • Już po 3,5 latach studiów zdobędziesz tytuł inżyniera!
 • Kształcimy w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy m.in. specjalistów branży elektronicznej, informatyków, programistów, biotechnologów, robotyków. Dyplom PB to ogromna wartość na rynku pracy!
 • W roku akademickim 2023/2024 uruchamiamy nowe kierunki studiów: Cyfryzację przemysłu na Wydziale Elektrycznym oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość na Wydziale Inżynierii Zarządzania. To odpowiedź na oczekiwania przemysłu 4.0 oraz zapotrzebowanie na specjalistów ds. finansów.
Czytaj dalej
 • Aż 11 naszych kierunków studiów zyskało wysoką ocenę polskiej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Są to studia zapewniające studentom wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną europejskim certyfikatem European Accredited Engineer (EUR-ACE®). Ten dokument jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich i stanowi świadectwo zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Absolwentom akredytowanych kierunków pozwala na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego!
 • W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 Politechnika Białostocka jest 2. uczelnią w Polsce i 1. wśród uczelni technicznych o najwyższym procencie studentów przyjeżdżających z zagranicy.

Jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w 2022/2023 roku?

 

Oto lista naszych rekrutacyjnych HITÓW studiów I stopnia:

    • informatyka – kierunek na Wydziale Informatyki
    • pozostałe kierunki Wydziału Informatyki:
     – informatyka i ekonometria
     – matematyka stosowana
   • w czołówce najpopularniejszych kierunków utrzymują się od lat:
    – budownictwo
    – automatyka i robotyka, logistyka, mechatronika, leśnictwo, gospodarka przestrzenna, biotechnologia oraz elektrotechnika
   • kierunki Wydziału Inżynierii Zarządzania:
    – zarządzanie i inżynieria produkcji
    – zarządzanie
   • Kandydatom spodobała się też nowa propozycja Politechniki Białostockiej. Ponad 50 kandydatów zapisało się na energetykę cieplną – kierunek silnie powiązany z przemysłem i współtworzony przez: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny.

Wyszukaj kierunek

Sprawdź, jakie kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz w Politechnice Białostockiej

Aktualności