// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Strona główna 9 Studiuj na PB 9 Uczelnia w liczbach!

Uczelnia w liczbach!

Liczby nie kłamią! Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce. Mamy ponad 75-letnią tradycję kształcenia inżynierów i młodych naukowców.

Wydziałów

Studenckich Kół Naukowych

Kierunków I stopnia

Studentów

Kierunków II stopnia

Umów Erasmus+

Studentów zagranicznych

Z tylu krajów przyjeżdżają do nas studenci

Wykładowców akademickich

kierunków z certyfikatem EUR-ACE® Label

 • 115 osób w szkole doktorskiej
 • 33 uczestników studiów doktoranckich
 • 7 dyscyplin naukowych
 • 11 kierunków akredytowanych KAUT
 • 23 umowy o podwójnych dyplomowaniu

Uczestników szkoły doktorskiej

Uczestników studiów doktoranckich

 • 5 języków uczymy w Studium Języków Obcych
 • 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora
 • 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego
 • ocena parametryczna A dla 2 dyscyplin naukowych
 • ocena parametryczna B+ dla 8 dyscyplin naukowych
 • 15 sekcji sportowych w Akademickim Związku Sportowym
 • 4 domy studenta
 • 2 miejsce wśród 30 polskich uczelni w kategorii mechanical engineering wg Scimago Institutsions Rankings
 • 4 miejsce Wydziału Mechanicznego wśród 14 wydziałów mechanicznych z Polski
 • 5 naszych naukowców znalazło się w gronie najlepszych naukowców na świecie wg The World’s Top 2%

Umowy o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (2020-2023)

Programów prowadzonych w języku angielskim

Zgłoszonych wynalazków w ciągu 10 lat (2012-2022)

Uzyskane patenty w ciągu 10 lat (2012-2022)