Zaznacz stronę

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram na studia stacjonarne (rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca) oraz na studia niestacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024
 
 

Rekrutacja (dodatkowa i uzupełniająca) obywateli polskich oraz cudzoziemców o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na studia realizowane w języku polskim – studia stacjonarne

Rejestracja i zapisy

07.08.2023, godz. 8:00
– 13.09.2023, godz. 23:59

Rejestracja i zapisy na kierunki

07.08.2023 – 13.09.2023

Możliwość edycji danych w systemie IRK

Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

07.08.2023 – 13.09.2023

Wnoszenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

Kwalifikacja na studia

15.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

16.09.2023, godz. 8:00-15:00

18-19.09.2023, godz. 8:00-15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania

20.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2023 – 23.09.2023,

godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy tylko nowozakwalifikowanych

21.09.2023 – 23.09.2023

godz. 8:00 – 15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

25.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 

Rekrutacja obywateli polskich na studia realizowane w języku polskim – studia niestacjonarne

Rejestracja i zapisy
07.08.2023, godz. 8:00
– 13.09.2023, godz. 23:59
Rejestracja i zapisy na kierunki
07.08.2023 – 13.09.2023 Możliwość edycji danych w systemie IRK
Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
07.08.2023 – 13.09.2023 Wnoszenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji
Kwalifikacja na studia
15.09.2023 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

16.09.2023, godz. 8:00-15:00

18-19.09.2023, godz. 8:00-15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania
20.09.2023 Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2023 – 23.09.2023,

godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy tylko nowozakwalifikowanych

21.09.2023 – 23.09.2023

godz. 8:00 – 15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc
25.09.2023 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia