// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

Rekrutacja obywateli polskich oraz cudzoziemców o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na studia II stopnia realizowane w języku polskim – studia stacjonarne

Rejestracja i zapisy
03.06.2024, godz. 8:00
– 14.07.2024, godz. 23:59
Rejestracja i zapisy
03.06.2024, godz. 8:00
– 14.07.2024, godz. 23:59
Możliwość edycji danych w systemie IRK
Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
03.06.2024, godz. 8:00
– 14.07.2024, godz. 23:59
Kandydaci na wszystkie kierunki
Kwalifikacja na studia
16.07.2024 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

17-19.07.2024, godz. 8:00 – 15:00

20.07.2024, godz. 8:00 – 13:00

22-23.07.2024, godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania
25.07.2024 Uzupełnienie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26–27.07.2024, godz. 8:00 – 15:00

29.07.2024, godz. 8:00-15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 25.07.2024

26-27.07.2024, godz. 8:00–15:00

29.07.2024, godz. 8:00-15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc
31.07.2024 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

Harmonogram na studia niestacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 pojawi się wkrótce.