Zaznacz stronę

Harmonogram rekrutacji

Studia I i II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 przeznaczone dla cudzoziemców

Rekrutacja (dodatkowa i uzupełniająca) cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na studia realizowane w języku polskim – studia stacjonarne

Składanie dokumentów

07.08.2023 – 05.09.2023

godz. 8:00 – 15:00

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

Składanie kompletu dokumentów w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji

Egzamin z języka polskiego

08.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na egzamin

11.09.2023, godz. 10:00

Egzamin z języka polskiego

12.09.2023, godz. 9:00

Ogłoszenie wyników egzaminu

Przyjęcia na studia

25.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 

Rekrutacja cudzoziemców na studia realizowane w języku polskim – studia niestacjonarne

Składanie dokumentów

07.08.2023 – 05.09.2023

godz. 8:00 – 15:00

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

Składanie kompletu dokumentów w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji
Egzamin z języka polskiego
08.09.2023 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na egzamin
11.09.2023, godz. 10:00 Egzamin z języka polskiego
12.09.2023, godz. 9:00 Ogłoszenie wyników egzaminu
Przyjęcia na studia
25.09.2023 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia