// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Harmonogram rekrutacji

Studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 przeznaczone dla cudzoziemców

Rekrutacja cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na studia realizowane w języku polskim – studia stacjonarne i niestacjonarne  pojawi się wkrótce