// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Lokalizacja

Miasteczko akademickie – plan przestrzenny

Legenda:

1 – Rektorat. Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A
2 – Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C
3 – Wydział Elektryczny. Aula Duża, ul. Wiejska 45D
4 – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, ul. Wiejska 45E
5 – Centrum INNO-EKO-TECH, ul. Wiejska 45E
6 – Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, ul. Zwierzyniecka 16
Studium Języków Obcych (SJO)
Biblioteka Główna
Dział Dydaktyki i Rekrutacji
7 – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.
Centrum Badawczo-Dydaktyczne Wydziału Elektrycznego.
Klub Studencki GWINT, ul. Zwierzyniecka 10
8 – Akademickie Centrum Sportu, ul. Wiejska 41
9 – Kompleks kortów i boisk Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 41

DS1 – Dom Studenta Alfa, ul. Zwierzyniecka 14
DS2 – Dom Studenta Beta, ul. Zwierzyniecka 12
DS3 – Dom Studenta Gamma, ul. Zwierzyniecka 8
DS4 – Dom Studenta Delta, ul. Zwierzyniecka 6

H – Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4

 

Aplikacja Zonifero

wirtualna mapa, która ułatwia poruszanie się po Politechnice Białostockiej!

W sercu Podlasia!

Studiuj w otoczeniu natury! Wybierz przyjazne miejsce do mieszkania i nauki!