// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Potwierdzanie efektów
– krok po kroku

Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa do Dziekana wydziału wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów:
Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (19 KB).

Wniosek składany jest w terminie do:

31 marca – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym.
21 października – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze letnim.

Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w danym cyklu kształcenia.