// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Limity miejsc

Limit miejsc na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2023/2024

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Architektura krajobrazu:
studia stacjonarne: 20
studia niestacjonarne:

Biotechnologia:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Budownictwo:
studia stacjonarne: 75
studia niestacjonarne:

Gospodarka przestrzenna:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Inżynieria środowiska:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne:

Leśnictwo:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Wydział Elektryczny

Elektronika i telekomunikacja:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Elektrotechnika:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Wydział Informatyki

Informatyka:
studia stacjonarne: 60
studia niestacjonarne: 20

Matematyka stosowana:
studia stacjonarne: 20
studia niestacjonarne:

Wydział Inżynierii Zarządzania

Logistyka:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne: 30

Zarządzanie i inżynieria produkcji:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne: 30

Wydział Mechaniczny

Automatyka i robotyka:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Inżynieria biomedyczna:
studia stacjonarne: 40
studia niestacjonarne:

Mechanika i budowa maszyn:
studia stacjonarne: 40
studia niestacjonarne:

Mechatronika:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne: