Zaznacz stronę

Limity miejsc

Limit miejsc na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2023/2024

Wydział Architektury

Architektura wnętrz:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Budownictwo:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 60

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 30

Inżynieria środowiska:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 50

Leśnictwo:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 60

Wydział Elektryczny

Elektronika i telekomunikacja:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 30

Elektrotechnika:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 30

Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne: 30

Wydział Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn:
studia stacjonarne:
studia niestacjonarne: 30