Zaznacz stronę

Badania lekarskie

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów I stopnia, zobowiązani są dostarczyć  zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy:

Wydział Architektury: architektura wnętrz,
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku: BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku,
Wydział Inżynierii Zarządzania: zarządzanie.

 

Skierowanie na badania będą dostępne do pobrania na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK od dnia ogłoszenia decyzji o przyjęciu na studia (28.07.2023). Skierowanie będzie można pobrać w przeciągu 30 dni. Po upływie tego czasu duplikat skierowania na badania wystawia właściwy dziekanat.

 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje kandydat, na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania.

Kandydat zgłaszający się na badania powinien:
  • ustalić telefonicznie termin badania w wybranej placówce medycyny pracy,
  • ustalić telefonicznie możliwość przesłania skierowania na badania w wersji elektronicznej lub przedłożyć wydrukowane skierowanie na badania,
  • przedłożyć dokument tożsamości,
  • przedłożyć karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (jeżeli posiada),
  • przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
  • przedłożyć bilans ucznia (jeżeli posiada),
  • zabrać ze sobą pojemnik z płynem do soczewek (w przypadku osób używających soczewek).
Więcej informacji na stronie:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Pliki do pobrania:

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (PDF, 287 KB)