// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Pokrewieństwo kierunków

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

Wydział Architektury

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok
pokój nr 03 (Dziekanat)

dr Magdalena Toczydłowska –   85 746 99 16,   wa.ksztalcenie [at] pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
kierunki: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna, BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
85 746 95 80,   m.lelusz [at] pb.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab.  Jolanta Piekut
kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, inżynieria rolno-spożywcza i leśna
85 746 95 80,   j.piekut [at] pb.edu.pl

dr inż. Małgorzata Rauba
kierunek leśnictwo
m.rauba [at] pb.edu.pl

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok
pokój nr 002 lub 205

dr inż. Sławomir Kwiećkowski  –   85 746 93 66,   797 994 905,   s.kwieckowski [at] pb.edu.pl

Wydział Informatyki

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
pokój nr 120 A

dr inż. Andrzej Chmielewski  –   85 746 90 53,   a.chmielewski [at] pb.edu.pl

Wydział Mechaniczny

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
pokój nr M-315

dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB –  e.pawluszewicz [at] pb.edu.pl  571 443 063

Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
budynek Dziekanatu
pokój nr 104 

dr Ewa Rollnik-Sadowska  –   85 746 74 73,   wiz.dydaktyka [at] pb.edu.pl