// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Opłata rekrutacyjna

Opłata dla cudzoziemców za przeprowadzenie rekrutacji  na studia wynosi:

  • 150 złotych – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku,
  • 100 złotych – kandydaci zdający egzamin z języka polskiego,
  • 85 złotych – pozostali kandydaci.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na numer rachunku:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok
z kraju – 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z zagranicy – IBAN: PL 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
SWIFT/BIC : PKOPPLPW, Bank: Pekao SA ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 BIAŁYSTOK

Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.
 
Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.