// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Warunki rekrutacji

Kandydat, któremu potwierdzono efekty uczenia się według zasad określonych w Uchwale w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w Politechnice Białostockiej, przyjmowany jest na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.

Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się obowiązany jest do dokonania, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji (na studia I stopniana studia II stopnia) następujących czynności:

  1. Zarejestrowanie i zapisanie się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);
  2. Wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (wysokość opłaty rekrutacyjna za studia I stopniawysokość opłaty rekrutacyjna za studia II stopnia);
  3. Złożenia kompletu dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia studiowania (wykaz dokumentów na studia I stopniawykaz dokumentów na II stopnia).