// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Limity miejsc

Limit miejsc na studia I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2024/2025

 

Wydział Architektury

Architektura:
studia stacjonarne: 90
studia niestacjonarne:

Architektura wnętrz:
studia stacjonarne: 36
studia niestacjonarne:

Grafika:
studia stacjonarne: 36
studia niestacjonarne:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Architektura krajobrazu:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Biotechnologia:
studia stacjonarne: 50
studia niestacjonarne:

Budownictwo:
studia stacjonarne: 180
studia niestacjonarne: 75

Gospodarka przestrzenna:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne:

Energetyka cieplna:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne: –

Inżynieria rolno-spożywcza:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne: 30

Inżynieria środowiska:
studia stacjonarne: 75
studia niestacjonarne: 60

Leśnictwo:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne: 60

Wydział Elektryczny

Cyfryzacja przemysłu:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Ekoenergetyka:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne:

Elektronika i telekomunikacja:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne: 30

Elektrotechnika:
studia stacjonarne: 50
studia niestacjonarne: 40

Elektrotechnika dualne:
studia stacjonarne: 25
studia niestacjonarne:

Wydział Informatyki

Informatyka:
studia stacjonarne: 210
studia niestacjonarne: 60

Informatyka i ekonometria:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne:

Matematyka stosowana:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne:

Wydział Inżynierii Zarządzania

Logistyka:
studia stacjonarne: 150
studia niestacjonarne: 30

Turystyka i rekreacja:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne: 30

Zarządzanie:
studia stacjonarne: 120
studia niestacjonarne: 30

Zarządzanie finansami i rachunkowość:
studia stacjonarne: 50
studia niestacjonarne: 30

Zarządzanie i inżynieria produkcji:
studia stacjonarne: 60
studia niestacjonarne: 30

Zarządzanie i inżynieria usług:
studia stacjonarne: 30
studia niestacjonarne:

Wydział Mechaniczny

Automatyka i robotyka:
studia stacjonarne: 75
studia niestacjonarne:

Inżynieria biomedyczna:
studia stacjonarne: 45
studia niestacjonarne:

Mechanika i budowa maszyn:
studia stacjonarne: 75
studia niestacjonarne: 50

Mechatronika:
studia stacjonarne: 75
studia niestacjonarne: