Zaznacz stronę

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024

Rekrutacja obywateli polskich oraz cudzoziemców o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na studia II stopnia realizowane w języku polskim – studia stacjonarne

 

 

                      Rejestracja i zapisy

01.06.2023,
godz. 8:00
– 07.07.2023, godz. 23:59

Rejestracja i zapisy na kierunki

01.06.2023,
godz. 8:00
– 10.07.2023, godz. 23:59

Możliwość edycji danych w systemie IRK

                                             Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

01.06.2023 – 07.07.2023

Kandydaci na kierunki

                      Kwalifikacja na studia

12.07.2023

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

13.07.2023– 15.07.2023,
godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania

18.07.2023

Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.07.2023 – 21.07.2023,
godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy tylko nowozakwalifikowanych

24.07.2023

Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.07.2023 – 26.07.2023,
godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy tylko nowozakwalifikowanych

25.07.2023 – 26.07.2023
godz. 8:00 – 15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

28.07.2023

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 

Rekrutacja obywateli polskich na studia II stopnia realizowane w języku polskim
studia niestacjonarne

                     Rejestracja i zapisy

07.08.2023,
godz. 8:00
– 13.09.2023,
godz. 23:59

Rejestracja i zapisy na kierunki

07.08.2023 – 13.09.2023

Możliwość edycji danych w systemie IRK

                        Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

07.08.2023 – 13.09.2023

Wnoszenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

                       Kwalifikacja na studia

15.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

16.09.2023,
godz. 8:00-15:00

18-19.09.2023,
godz. 8:00-15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania

20.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2023 – 23.09.2023,
godz. 8:00 – 15:00

Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy tylko nowozakwalifikowanych

21.09.2023 – 23.09.2023

godz. 8:00 – 15:00

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

25.09.2023

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia