// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Biotechnologia – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne 

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadają kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚĆ:
 • BIOTECHNOLOGIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Na tym kierunku zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu biotechnologii, pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Twoje praktyczne, specjalistyczne umiejętności zostaną podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zaawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii surowców i produktów rolno-spożywczych.

Będziesz umiał opracowywać i zoptymalizować procesy biotechnologiczne. Zaprojektujesz i poprowadzisz procesy ukierunkowane na otrzymanie produktów o pożądanych cechach. Dodatkowo będziesz umiał projektować, planować i prowadzić eksperymenty oraz prace badawcze w zakresie biotechnologii, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w laboratoriach jako laborant, analityk, specjalista ds. jakości, specjalista ds. analiz, pracownik naukowy, koordynator w firmach biotechnologicznych,  chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłu rolno-spożywczego lub z obszaru ochrony środowiska,
 • specjalista, laborant, analityk w jednostkach różnych rang instytucji państwowych takich jak: Inspektoraty Ochrony Środowiska, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Komendy Policji, Laboratoria Kryminalistyczne Policji i innych,
 • w firmach doradczych z branży biotechnologicznej, chemicznej, biologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej,
 • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe),
 • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej,
 • w instytutach badawczo-naukowych,
 • w firmach bioinformatycznych,
 • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
 • w centrach transferu technologii.
  Damian Orzechowski

  Biotechnologia okiem absolwenta. Damian Izbicki poleca studia w Politechnice Białostockiej.