// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Budownictwo – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania różnego typu obiektów budowlanych, projektowania, technologii i organizacji budownictwa. Będziesz przygotowany do realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów budowlanych, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki możesz uzyskać kolejne uprawnienia budowlane czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • projektowanie obiektów budowlanych o małej kubaturze
 • kierowanie wykonawstwem obiektów budowlanych
 • nadzór wykonawstwa budowlanego
 • praca w przemyśle materiałów budowlanych
 • stanowiska w jednostkach administracji publicznej związanej z budownictwem, transportem i architekturą oraz w zakładach recyklingu konstrukcji budowlanych
 • po spełnieniu wymagań ustawowych, możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

   Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   Kierunek budownictwo otwiera możliwość pracy w całej Europie