// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Energetyka cieplna – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

ikona-specjalnosc

 SPECJALNOŚCI (od 5 semestru):

 • Technologie energetyczne,
 • Chłodnictwo i klimatyzacja.

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Posiądziesz interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. W ramach specjalności technologie energetyczne uzyskasz kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska. W ramach specjalności chłodnictwo i klimatyzacja uzyskasz kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

  Zajęcia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Mechanicznym.

  .

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • wiedza nabyta podczas studiów umożliwi staranie się o uzyskanie uprawnień budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, uzyskanie certyfikatu umożliwiającego realizację prac dotyczących urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w podstawowym zakresie,
  • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła,
  • pracownik zakładów przemysłu spożywczego i chemicznego.

  Energetyka cieplna – kierunek przyszłości, który przygotuje wszechstronnych specjalistów