// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Leśnictwo – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne),  które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz szeroką wiedzę (biologiczną, technologiczną i ekonomiczną) potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym, a także umiejętności z zakresu zarządzania: projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej, pozyskania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, ochrony przyrody na obszarach leśnych oraz ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w jednostkach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną przyrody i środowiska: w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, administracji parków narodowych i krajobrazowych,
  • zatrudnienie w gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem, m.in. w zakładach usług stosowanych w gospodarce leśnej, leśnych zakładach naukowo-badawczych oraz jednostkach administracji publicznej.

Dlaczego warto studiować leśnictwo?

Darzbór!

Zapraszamy na kierunek leśnictwo w Politechnice Białostockiej

Darzbór!

Zapraszamy na kierunek leśnictwo w Politechnice Białostockiej