// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i absolwenci kierunków pokrewnych. Kandydat, który ukończył kierunek pokrewny, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

Na tym kierunku zdobędziesz wykształcenie w obszarach zintegrowanego projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego współczesnych obiektów budowlanych. Ta szeroka wiedza pełnić będzie kluczową rolę na wszystkich etapach ich realizacji, a następnie przy zarządzaniu cyklem życia obiektów podczas eksploatacji.

Absolwent kierunku będzie mógł podjąć pracę jako menadżer oraz projektant posiadający umiejętności organizacji działań według nowoczesnego paradygmatu jakim jest Building Information Modeling (BIM). Będzie przygotowany do zarządzania informacją o budynku, czy to na etapie projektowania, czy realizacji oraz eksploatacji inwestycji. Jako menadżer BIM będzie zajmować się poprawą efektywności procesów związanych z realizacją obiektu budowlanego, wśród których będą:

  • optymalizacja i wydajność procesów projektowych,
  • optymalizacja i wydajność etapów realizacyjnych budowy,
  • optymalizacja i skuteczność zarządzania oraz administrowania istniejącymi obiektami budowlanymi.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu stosowania oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę i projektowanie oraz zarządzanie procesem budowlanym w ujęciu BIM. Pozna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz w rozszerzonym zakresie zasady normowe, przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych oraz ich elementów. Z pomocą poznanych narzędzi, absolwent kierunku będzie w stanie ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, deweloperskich,
  • praca w nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych,
  • zatrudnienie w instytucjach publicznych oraz innych jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.
Jakub Popławski

Absolwenci BIM będą kreować przyszłość budownictwa!