// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do wykonywania zaawansowanych zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada pogłębione umiejętności w zakresie przetwórstwa surowców i produktów rolno-spożywczych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, a także zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających w procesach produkcyjnych tej branży. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • sektorze rolno-spożywczym, który jest jednym z największych działów gospodarki, obejmuje wytwarzanie środków produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz handlu maszynami rolniczymi,
  • szkolnictwie zawodowym,
  • zakładach naprawczo-usługowych,
  • biurach konstrukcyjnych,
  • branżowych instytutach naukowo-badawczych i jednostkach samorządu terytorialnego.