// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Inżynieria środowiska – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym samym kierunku

Na tym kierunku uzyskasz wiedzę i kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sieci i instalacji gazowych, a także systemów wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa. Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Uchwałą nr 179/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 marca 2022 r. kierunek inżynieria Środowiska na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia uzyskał ocenę pozytywną w ramach oceny programowej kierunku.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska inżynierskie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
  • praca w instytucjach zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska,
  • praca w zakładach wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
  • urzędnik, inspektor sanitarny, inspektor ochrony środowiska w jednostkach administracji publicznej,
  • biura projektowe – asystent projektanta,
  • branżowe firmy handlowe – handlowiec, doradca techniczny.

Inżynieria środowiska to interdyscyplinarne wykształcenie!

Co po maturze? Inżynieria środowiska to przyszłościowa branża i studia dla ludzi ciekawych świata

Co po maturze? Inżynieria środowiska to przyszłościowa branża i studia dla ludzi ciekawych świata