// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Inżynieria rolno-spożywcza – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Na tym kierunku przygotujesz się do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego i gospodarki leśnej. Zdobędziesz umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przemyśle spożywczym i leśnictwie. Jako absolwent będziesz posiadać wykształcenie wyższe rolnicze oraz możliwość ubiegania się o uprawnienia doradcy rolniczego i leśnego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnictwem i gospodarką leśną
  • jako zaplecze techniczne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych
  • własna działalność gospodarcza i rolnicza.

Podlasie potrzebuje absolwentów inżynierii rolno-spożywczej