// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Wszechstronne wykształcenie i nowe specjalizacje. Warto wybrać kierunek biotechnologia w Politechnice Białostockiej! W lipcu uczelnia zaprasza kandydatów na zwiedzanie laboratoriów biotechnologicznych. Rodzice też mile widziani!

Praca w firmach bioinfomatycznych, koncernie farmaceutycznym lub branży mleczarskiej? A może ciekawe wyzwania w centrach transferu technologii? Absolwenci kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej mają wiele ścieżek kariery oraz możliwości, by wykorzystać swój potencjał na rynku pracy. Ich atutem są kompetencje z zakresu nowych technologii!

Chcesz zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu biotechnologii i otworzyć sobie drzwi do kariery w nowoczesnych laboratoriach i firmach na całym świecie? Dołącz do studentów na kierunku biotechnologia! Teraz te studia są jeszcze ciekawsze, bo od października 2024 roku otwieramy na nim nowe specjalności.

W lipcu, podczas wycieczki po laboratoriach biotechnologicznych, będzie można porozmawiać z wykładowcami Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i przekonać się w jakich warunkach studiują młodzi inżynierowie biotechnologii.

Terminy zwiedzania są dwa: 10-12 lipca w godzinach 9-15 oraz 17-19 lipca w godzinach 9-15.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do osób dyżurnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45E (hol przy wejściu głównym od strony kampusu). Chętni do obejrzenia laboratoriów poza podanymi terminami mogą umówić wizytę kontaktując się z Katedrą Chemii, Biologii i Biotechnologii, tel. 797 995 975, e-mail: d.filipiuk@pb.edu.pl

Biotechnologia w Politechnice Białostockiej to:

 • tytuł inżyniera – doskonale odbierany przez pracodawców!
 • szeroka wiedza i umiejętności nie tylko z biologii, chemii i biofizyki, ale też gromadzenia i przetwarzania danych biotechnologicznych oraz projektowania procesów i instalacji biotechnologicznych – to rozszerza szanse na rynku pracy!
 • bardzo duża liczba zajęć praktycznych – laboratoryjnych, projektowych i ćwiczeniowych
 • zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży biotechnologicznej
 • szansa na wysokie stypendium – nawet 1700 zł/mc
 • szansa wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus+
 • udział w programie wymiany studentów uczelni technicznych – program Mostech
 • rozszerzanie swojego CV zawodowego poprzez aktywny udział w badaniach naukowych w roli wykonawców i stypendyści grantów, a także pisanie publikacji naukowych, udział w konferencjach i warsztatach naukowych, praktyki w przedsiębiorstwach!

 Trzy nowe specjalności – trzy ciekawe ścieżki rozwoju:

 • biotechnologia stosowana – zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i pracy bioreaktorów, procesów biokatalizy, enzymologii przemysłowej, procesów fermentacji i produkcji biopaliw. Przygotuj się do pracy w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, chemicznym i biogazowniach!
 • bioaktywne fitozwiązki – poznaj tajniki pozyskiwania związków bioaktywnych i biotechnologii roślin. Naucz się syntezować i izolować bioprodukty stosowane w medycynie, farmacji, chemii, technologii żywności i rolnictwie.
 • biotechnologia środowiska – skup się na ochronie środowiska i zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową. Dowiedz się, jak wykorzystać mikroorganizmy do usuwania zanieczyszczeń i produkcji energii.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów biotechnologii:

 • w firmach zajmujących się hodowlą tkanek i mikroorganizmów do celów przemysłowych,
 • w firmach zajmujących się prowadzeniem procesów biotransformacji oraz syntezy, izolacji i oczyszczania bioproduktów, w tym opracowywaniem nowych związków w farmacji, medycynie, żywności i rolnictwie,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej, w tym bioreaktorów,
 • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,
 • w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych (w tym medycznych, farmaceutycznych, środowiskowych), w jednostkach naukowych, w tym prowadzących badania kliniczne,
 • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe, biogazownie, zakłady przeróbki osadów), 
 • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką obiegu zamkniętego,
 • w firmach bioinformatycznych,
 • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
 • w centrach transferu technologii.

Dołącz do studentów Politechniki Białostockiej i kształtuj przyszłość z biotechnologią!

Rekrutacja na studia trwa! Nie przegap swojej szansy!

Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów Politechniki Białostockiej i załóż profil kandydata. Do 14 lipca 2024 r. (godz. 23:59) zarejestruj się na interesujące cię kierunki studiów i wnieś opłatę rekrutacyjną. 16 lipca sprawdź, czy znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Następnie złóż komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Przydatne linki:

Oferta kierunku biotechnologia

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK PB

Posłuchaj audycji “Studenckie Sprawy”. Gościem Radia Akadera jest dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB. Tematy rozmowy: rekrutacja na studia i atuty kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Przejdź do serwisu mixcloud