// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Logistyka – studia I stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę dotyczącą procesów logistycznych, takich jak zaopatrzenia, produkcji, transportu, magazynowania, obsługi klienta oraz gospodarki opakowaniami. Poznasz zasady funkcjonowania infrastruktury logistycznej, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w   procesach logistycznych. W odniesieniu do procesów logistycznych będziesz potrafił/a   analizować i oceniać istniejące problemy,  a także proponować rozwiązania problemów o charakterze technicznym i organizacyjnym. Nauczysz się obsługiwać narzędzia i programy informatyczne mające praktyczne zastosowanie w logistyce do modelowania, symulacji i optymalizacji procesów logistycznych.              

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w centrach logistycznych, działach transportu i spedycji,

  • praca w działach magazynowania dużych zakładów przemysłowych,

  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych,

  • praca w administracji centralnej i terenowej, zakładach komunikacji publicznej,

  • własna działalność gospodarcza.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Sprawdź nasz informator!

Logistyka to kierunek przyszłości!