// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zarządzanie – studia I stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA LICENCJACKIE
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

ikona-specjalnosc

SPECJALNOŚCI:

  • MARKETING INTERNETOWY W BIZNESIE
  • NARZĘDZIA ANALITYCZNE W ZARZĄDZANIU

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru nowoczesnego zarządzania, marketingu i ekonomii. Zna prawne, psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji. Rozumie tajniki zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami w organizacjach, a także do realizacji zadań specjalistycznych. Rozwija swoją kreatywność, umiejętność pracy w grupie i komunikatywność.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Zarządzanie wszystkimi procesami w organizacjach. Menedżer średniego i wyższego szczebla, księgowy, doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, trener biznesu, specjalista w zakresie marketingu, w tym marketingu cyfrowego, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Sprawdź nasz informator!

Interdyscyplinarne studia na kierunku zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej