Zaznacz stronę

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA MAGISTERSKIE
2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) z obszaru nauk technicznych posiadających kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • INŻYNIER PROCESU

Absolwent kierunku zdobywa wszechstronne przygotowanie menadżerskie połączone z wiedzą i umiejętnościami inżynierskimi dotyczącymi produkcji przemysłowej. Ma dobrze rozwinięte kompetencje w zakresie rozumienia i analizy procesów gospodarczych, wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, wprowadzania innowacji i nowych produktów, organizowania działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia w rynku poprzez promocję w mediach elektronicznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

W przedsiębiorstwach produkcyjnych od małej do wielkiej skali działalności, w sferze przygotowania produktów, organizacji procesów wytwarzania oraz pozostałych procesów biznesowych. Typowe stanowiska to inżynier procesu, kierownik produkcji, Quality Manager, Lean Manager, planista, menedżer projektu oraz inne pokrewne stanowiska specjalistyczne; prowadzenie własnej firmy.

Kierunek studiów, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.
Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.