// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) z obszaru nauk technicznych posiadających kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • INŻYNIER PROCESU

To interdyscyplinarny kierunek, który łączy wiedzę ekonomiczną, prawną i organizacyjną aspektów transferu wybranych technologii.

Jako absolwent zdobędziesz gruntowne wykształcenie techniczno-ekonomiczne oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, projektowaniem procesów wytwórczych, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz organizowaniem działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów.

Nauczysz się planowania, przygotowania, uruchamiania, utrzymania i optymalizacji systemów produkcji oraz diagnozy ich stanu. Zdobędziesz umiejętności pozwalające na projektowanie i wdrażanie zmian technologicznych, a także uruchamianie nowych technologii w zakładzie. Będziesz w stanie rozwijać systemy produkcyjne w kierunku koncepcji inteligentnego wytwarzania oraz inicjować i przeprowadzać projekty innowacji produktowych.

Poznasz systemy doskonalenia organizacji stosowane przez światowej klasy przedsiębiorstwa przemysłowe. Nauczysz się doboru oraz twórczego rozwijania nowoczesnych metod i technik organizatorskich. Zdobędziesz kompetencje pozwalające na dobór i efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesem produkcyjnym. Będziesz w stanie interpretować i opracować dokumentację techniczną na każdym etapie wdrażania technologii.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • organizacja procesu zarządzania i produkcji w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i różnym profilu działalności,
  • kierownik produkcji,
  • inżynier/menedżer procesu,
  • inżynier zarządzania jakością,
  • menedżer w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i regionalnej,
  • prowadzenie własnej działalności produkcyjnej.

Kierunek studiów, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.
Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.