// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zarządzanie – studia II stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA MAGISTERSKIE
2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-studia-II-stopnia

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I SPRZEDAŻĄ,
  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA,
  • ZARZĄDZANIE W BIZNESIE,
  • SMART AND INNOVATIVE BUSINESS.

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru nowoczesnego zarządzania, marketingu i ekonomii. Zna prawne, psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji. Rozumie tajniki zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami w organizacjach, a także do realizacji zadań specjalistycznych. Rozwija swoją kreatywność, umiejętność pracy w grupie i komunikatywność.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Zarządzanie wszystkimi procesami w organizacjach. Menedżer średniego i wyższego szczebla, księgowy, doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, trener biznesu, specjalista w zakresie marketingu, w tym marketingu cyfrowego, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.