// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Absolwent kierunku zdobywa wszechstronne przygotowanie menadżerskie połączone z wiedzą i umiejętnościami inżynierskimi dotyczącymi produkcji przemysłowej. Ma dobrze rozwinięte kompetencje w zakresie rozumienia i analizy procesów gospodarczych, wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, wprowadzania innowacji i nowych produktów, organizowania działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia w rynku poprzez promocję w mediach elektronicznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

W przedsiębiorstwach produkcyjnych od małej do wielkiej skali działalności, w sferze przygotowania produktów, organizacji procesów wytwarzania oraz pozostałych procesów biznesowych. Typowe stanowiska to inżynier procesu, kierownik produkcji, Quality Manager, Lean Manager, planista, menedżer projektu oraz inne pokrewne stanowiska specjalistyczne; prowadzenie własnej firmy.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Sprawdź nasz informator!

Wydział Inżynierii Zarządzania

Sprawdź nasz informator!

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Łączy umiejętności! Zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej!