// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zarządzanie finansami i rachunkowość – studia I stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA LICENCJACKIE
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-specjalnosc

SPECJALNOŚCI:

  • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
  • RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek posiada akredytację ACCA i CIMA

Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości, połączoną z wiedzą o współczesnym biznesie i nowoczesnych technologiach. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami badania rynku oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i uproszczonych form księgowości, dokonuje rozliczeń z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, opłat i innych obciążeń. Poznaje instrumenty nowoczesnego zarządzania oraz rozwija kompetencje miękkie ucząc się efektywnej komunikacji i pracy w grupie. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez praktyków.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Działy finansowe przedsiębiorstw, firmy doradztwa podatkowego, biura rachunkowe, administracja publiczna różnych szczebli, banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, firmy leasingowe, zakłady ubezpieczeń. Menedżer średniego szczebla zarządzania, pracownik/menedżer służb księgowych, kontroler finansowy, analityk finansowy, specjalista ds. ubezpieczeń, specjalista ds. rachunkowości zarządczej.

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Sprawdź nasz informator!

Zarządzanie finansami i rachunkowość na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej