// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zarządzanie i inżynieria usług – studia I stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne

Absolwent jest zorientowany w najnowszych tendencjach organizacyjno-technologicznych w sektorze usług. Posiada wiedzę z zakresu planowania biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Potrafi wykorzystywać techniki menedżerskie typowe dla usług, w tym standaryzację operacji usługowych. Potrafi prowadzić marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych. Kształcenie na kierunku prowadzone jest w innowacyjnej formule opartej na nowoczesnej koncepcji zarządzania projektem.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Zarządzanie projektami różnego typu, obsługa dużych kontraktów oraz obsługa klientów w obszarze usług przemysłowych, konfiguracja i wdrażanie rozwiązań informatycznych z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej, kierowanie operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych, własna działalność gospodarcza.

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Sprawdź nasz informator!