// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA LICENCJACKIE
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-specjalnosc

SPECJALNOŚĆ

  • BIZNES TURYSTYCZNY
  • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, projektowania produktu turystycznego, zarządzania dokumentacją turystyczną, planowania, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w obszarze turystyki i rekreacji, jak też organizacji imprez turystycznych. Posiada także umiejętności z zakresu technologii informacyjnych – potrafi efektywnie wykorzystać środowisko wirtualne do nowoczesnego komunikowania się i podtrzymywania relacji biznesowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Działalność menedżerska w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej.  Praca na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i realizację zadań związanych z turystyką w organach administracji rządowej, samorządowej, jak też w organizacjach społecznych.

ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Sprawdź nasz informator!

Turystyka i rekreacja – kierunek, który uczy jak zarabiać na pasjach!