// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Logistyka – studia II stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) o profilu praktycznym

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

Jako absolwent kierunku logistyka będziesz doskonale zorientowany w najnowszych trendach w sferze transportu, spedycji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw opartych na dominacji technologii informacyjnych. Będziesz znał modele i strategie biznesowe stosowane w logistyce przez wiodące światowe przedsiębiorstwa. Dowiesz się, jak zarządzać projektami różnego typu, prowadzić obsługę dużych kontraktów oraz obsługę klientów w obszarze usług logistycznych. Zdobędziesz kompetencje umożliwiające zastosowanie systemów informatycznych w zaopatrzeniu i dystrybucji, zastosowanie systemów cyber-fizycznych, Internetu Rzeczy oraz Big Data w logistyce. Nauczysz się wykorzystania marketingu i brandingu w usługach logistycznych.

Twoim atutem będzie zorientowanie na organizację pracy w zespole. Będziesz potrafił skutecznie kierować operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, a także prowadzić marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych.             

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w centrach logistycznych i przedsiębiorstwach branży TSL,
  • w działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych,
  • zarządzanie parkami maszynowymi dużych przedsiębiorstw i zakładów komunikacji publicznej,
  • własna działalność gospodarcza.

Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci mają możliwość realizacji kształcenia w języku angielskim na kierunku Logistics, studia II stopnia. Program studiów został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2), który był realizowany w latach 2018-2019.