Zaznacz stronę

Logistyka – studia II stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) o profilu praktycznym

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę dotyczącą procesów logistycznych, takich jak zaopatrzenia, produkcji, transportu, magazynowania, obsługi klienta oraz gospodarki opakowaniami. Poznasz zasady funkcjonowania infrastruktury logistycznej, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w   procesach logistycznych. W odniesieniu do procesów logistycznych będziesz potrafił/a   analizować i oceniać istniejące problemy,  a także proponować rozwiązania problemów o charakterze technicznym i organizacyjnym. Nauczysz się obsługiwać narzędzia i programy informatyczne mające praktyczne zastosowanie w logistyce do modelowania, symulacji i optymalizacji procesów logistycznych.              

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w centrach logistycznych, działach transportu i spedycji,
  • praca w działach magazynowania dużych zakładów przemysłowych,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych,
  • praca w administracji centralnej i terenowej, zakładach komunikacji publicznej,
  • własna działalność gospodarcza.

Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci mają możliwość realizacji kształcenia w języku angielskim na kierunku Logistics, studia II stopnia. Program studiów został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2), który był realizowany w latach 2018-2019.