// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Logistyk to zdecydowanie zawód przyszłości. Dlaczego? To przede wszystkim zasługa postępującej globalizacji światowej gospodarki oraz nasilonego przepływu towarów i usług. Wraz z tymi trendami prężnie rozwija się też branża logistyczna, której zadaniem jest zsynchronizowanie wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Przy czym oczywiście ma być szybciej, taniej i na najwyższym możliwym poziomie. Dlatego wyzwań i pracy dla specjalistów logistyki nie zabraknie!
 

Do zadań logistyków należy zarządzanie procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów, planowanie wielkość produkcji, zaopatrzenie, obsługa magazynów, czy zapewnienie transportu dla gotowych wyrobów. Przy czym żeby zapewnić optymalną efektywność swoich działań, logistycy korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Gdzie nauczyć się podstaw organizacji każdej gałęzi transportu oraz innowacyjnych narzędzi, które wspomagają zarządzanie łańcuchami dostaw? Najlepiej na kierunku logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

To studia zapewniające studentom wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną europejskim certyfikatem European Accredited Engineer (EUR-ACE®). Ten dokument jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich i stanowi świadectwo zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Absolwentom akredytowanych kierunków pozwala na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego.

Jaką unikalną wiedzę oraz możliwości daje studentom kierunek logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, mówi prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – kierownik Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług.

Logistyka to pojęcie bardzo szerokie, ale najczęściej kojarzy się z branżą transportu. Wyjaśnijmy, czym zajmuje się inżynier logistyki?

Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys: Logistyka to dziedzina, która zajmuje się przepływem materiałów, surowców, a także informacji, ze źródła do odbiorcy. Nie możemy więc zawężać logistyki do transportu, bo obejmuje ona również takie procesy jak magazynowanie, dystrybucja, zaopatrzenie, a nawet reverse logistics, czyli gospodarkę odpadami.

Więc absolwent logistyki znajdzie pracę na wielu polach…

Tak, zgadza się. Specjalistów, czyli inżynierów logistyki potrzebuje każde przedsiębiorstwo transportowe, które zajmuje się przewożeniem towarów, ich magazynowaniem, dystrybucją, czyli ogólnie – organizacją procesów logistycznych na różnych poziomach. Ale trzeba zaznaczyć, że działy logistyczne funkcjonują także w typowych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne ma bowiem tzw. logistykę wewnętrzną, czyli sposób na zorganizowanie własnych magazynów surowców, czy półproduktów oraz dystrybucję tych materiałów wewnątrz organizacji. Dlatego w przedsiębiorstwach produkcyjnych logistyka również ma zastosowanie.

Jakie są główne zadania inżyniera logistyki?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, proponuję podejście procesowe, czyli spojrzenie na logistykę krok po kroku. Na początku mamy zaopatrzenie – logistyk będzie więc zajmował się zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w produkty, w materiały, w surowce. Kolejna jest logistyka produkcji, czyli zapewnienie płynnego transportu wewnętrznego i zewnętrznego, który wiąże się z wytwarzaniem produktów. Następnie mamy składowanie, magazynowanie oraz sprzedaż. To co producent wyprodukował, musi trafić na rynek. Tym także zajmuje się inżynier logistyki.

Jaka wiedza i umiejętności przybliżają studentów do zawodu inżyniera logistyki?

Kierunek logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej to studia inżynierskie, zatem kładziemy ogromny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności studentów. Postawiliśmy głównie na umiejętności związane z informatyzacją procesów logistycznych. Nasi studenci pracują na konkretnych aplikacjach i programach, w których uczą się realizować te procesy, o których już wspomniałam, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Na początku są jednak podstawy. Jak wygląda pierwszy semestr studiów na logistyce?

Kształcenie naszych studentów zaczynamy od kursu matematyki, fizyki oraz podstaw logistyki. Są też podstawy ekonomii i zarządzania, które są istotne z punktu widzenia zarządzania logistyką, czy w ogóle procesów logistycznych. Po ich opanowaniu możemy rozwijać wiedzę na temat zaawansowanych procesów logistycznych: dystrybucji, produkcji, spedycji. Bardziej specjalistyczne przedmioty dochodzą w 4-6 semestrze studiów.

Mówiliśmy o praktycznym podejściu do kształcenia. Jak na logistyce wyglądają zajęcia praktyczne?

To przede wszystkim zajęcia laboratoryjne, które są obecne już w programie pierwszego semestru studiów. I znów zgodnie z naszą filozofią kształcenia idziemy od ogółu do szczegółu. Na początku przypominamy, bądź uczymy studentów programów Word, Excel, ćwiczymy też pracę na bazach danych. Kolejne są aplikacje ściślej związane z logistyką, czyli np. Warehouse Management System, czy Transport Management System. Mamy świetnie wyposażone laboratorium logistyki, czyli magazyn wysokiego składowania z robotem, który operacjonalizuje procesy magazynowe. Dzięki temu w małej skali ćwiczymy wszystko to, co może pojawić się później w praktyce zawodowej inżyniera logistyki.

W programie studiów mamy też wizyty studyjne, które – trzeba to podkreślić – są na logistyce przedmiotem obowiązkowym. Polegają głównie na wizytowaniu przedsiębiorstw logistycznych, z którymi uczelnia zawarła umowy partnerskie. Zaprzyjaźnione firmy przyjmują nas z otwartością i chętnie odkrywają przed studentami zaplecze produkcyjne. To bardzo cenne doświadczenie dla młodych logistów. Kolejny element współpracy naszego wydziału z otoczeniem biznesowym to spotkania i wykłady gościnne specjalistów z branży. Nasi studenci mają więc okazję czerpać wiedzę i doświadczenie od ludzi, którzy niejedno przeżyli w swoim zawodzie i potrafią zainspirować młodych ludzi.

Mamy także przedmiot po nazwą „case study”. Zapraszamy na zajęcia przedsiębiorców i prosimy ich o podzielenie się z naszymi studentami realnym przypadkiem, problemem logistycznym, który należy rozwiązać w danej firmie. To konkretne wyzwanie, które staramy się rozwiązać wspólnie, w oparciu o dane uzyskane z przedsiębiorstwa i wiedzę, którą studenci już opanowali w toku studiów. Przykład? Przedsiębiorca boryka się z małą powierzchnią magazynową. Okazuje się, że ma źle rozmieszczone regały, niewłaściwie dobrane środki transportu. Grupa studentów analizuje temat i proponuje środki służące optymalizacji gospodarki magazynowej. Inny problem: optymalizacja przebiegu trasy towaru w transporcie międzynarodowym. Co ważne case study rozwiązujemy najczęściej w grupach, ćwicząc przy okazji kompetencje miękkie.

Ciekawym i przyszłościowym zagadnieniem jest również transport wielkogabarytowy. W związku z rozwojem budownictwa modułowego, już dziś możemy na naszych drogach obserwować transport dużych elementów. Niewiele jednak osób wie, że to ogromne wyzwanie, zarówno pod względem logistycznym i technicznym. Takie przedsięwzięcie jest często przygotowywane przez wiele miesięcy i realizowane przez wyspecjalizowane firmy. Jak odpowiednio zabezpieczyć obiekty w transporcie wielkogabarytowym, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo innych użytkowników drogi? Myślę, że to kolejny ciekawy „case study” oraz wyzwanie dla naszych studentów.

Audycję „Dobry Kierunek” kierujemy głównie do osób, które jeszcze nie zdecydowały o wyborze kierunku studiów. Stąd pytanie: jakie zainteresowania, czy hobby kandydata mogą wskazywać na to, że logistyka będzie dobrym wyborem?

Bardzo różne! Logistyka to kierunek interdyscyplinarny, więc te studia spodobają się osobom o szerokich zainteresowaniach. Jeśli ktoś lubi informatykę, to może się zająć innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu digitalizacji procesów logistycznych, robotyzacją oraz elementami programowania, które są w programie studiów. Logistyka jest też dla osób, których pasją jest transport: drogowy, lotniczy, kolejowy, czy morski. Każdy ma swoją specyfikę, do której można dopasować konkretne usługi. Na studiach będzie okazja by poznać podstawy organizacji każdej gałęzi transportu.

Czy studenci logistyki mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych?

Nie chcę się przechwalać, ale wydaje mi się, że kierunek logistyka, a także ogólnie Wydział Inżynierii Zarządzania, ma ogromne szczęście do studentów, którzy mają ochotę się rozwijać i pogłębiać wiedzę zdobywaną na studiach. Tuż przed naszą rozmową odbyło się zebranie naszej katedry, na którym koleżanka wyliczała liczne inicjatywy, w których udzielają się nasi studenci. To m.in. ogólnopolski program i konkurs o nazwie Top Young 100, w którym młodzi logistycy uczestniczą w różnego rodzaju konkurencjach grupowych i rozwiązują realne problemy z zakresu logistyki. Fantastycznie działają też koła naukowe zrzeszające studentów logistyki: LogiSQUAD i ADaBiz. O ich popularności świadczy choćby wymagający proces rekrutacji nowych członków. W LogiSQUADzie należy przekonać obecnych działaczy koła o swoim zaangażowaniu i chęci aktywnego włączenia się w ważne dla tej społeczności projekty.

Czym zajmują się te koła naukowe?

Flagową inicjatywą SKN LogiSQUAD są co roku organizowane Dni Logistyki. Najpierw chodziło o integrację studentów, z czasem przedsięwzięcie nabrało powagi i rozmachu. Dni Logistyki są obecnie autentycznym forum wymiany myśli i doświadczeń. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do współpracy praktyków z największych firm logistycznych o zasięgu globalnym oraz przedsiębiorstw działających w regionie. Odbywają się sesje tematyczne, prezentowane są referaty, a wszystko odbywa się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, Prezydenta Miasta Białystok oraz Rektora Politechniki Białostockiej.

Nieodłącznym elementem studiów inżynierskich są praktyki. Gdzie najczęściej odbywają je studenci logistyki?

Na kierunku logistyka praktyki trwają 4 tygodnie. Można je zrealizować po pierwszym, drugim lub trzecim roku studiów, najczęściej w wakacje, albo w lutym, kiedy przerwa między semestrami jest dłuższa. Studenci sami decydują w jakim przedsiębiorstwie odbędą praktyki. Ważne jest jednak, żeby profil firmy odpowiadał kierunkowi studiów, a jej działalność zawierała aspekty gospodarki magazynowej, transport lub spedycję. Może to być typowe przedsiębiorstwo produkcyjne np. Multicco Group, SaMasz, czy Adampol. To firmy, z którymi aktywnie współpracuje Wydział Inżynierii Zarządzania.

Najpierw praktyki, a potem praca. Czy absolwenci logistyki znajdują zatrudnienie na Podlasiu?

Losy naszych absolwentów monitoruje Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. Z informacji zebranych przez Biuro oraz naszych wynika jasno, że inżynierowie logistyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. To czasem nawet przeszkoda, bo nasi studenci już w trakcie studiów idą do pracy i często nie mają czasu na podjęcie studiów na drugim stopniu. Mamy też wiele przykładów karier, które zaczęły się od udziału w ogólnopolskim konkursie. Wykazując się innowacyjnym rozwiązaniem problemu zgłaszanego przez korporację, nasi studenci „wpadają w oko” head hunterów i otrzymują propozycje zatrudnienia w całym kraju.

Czy podczas studiów studenci wybierają specjalizacje?

Wszyscy studenci mają taki sam program studiów, natomiast można go różnicować poprzez dobieranie przedmiotów z grupy przedmiotów do wyboru. Prawdziwe sprofilowanie rozpoczyna się natomiast od szóstego semestru, gdy studenci wybierają promotora pracy dyplomowej. Każdy promotor identyfikuje się z innym obszarem i specjalizacją z zakresu logistyki. Wybór promotora tematu pracy inżynierskiej, oznacza więc sprofilowanie swoich zainteresowań i dalszego rozwoju studenta.

Dlaczego warto zdecydować się na studia drugiego stopnia logistyki?

Jeśli absolwent studiów inżynierskich myśli o przyszłości w dłuższej perspektywie czasowej, a także otwarciu sobie ścieżki awansu zawodowego, to tytuł magistra jest niezbędny. Dlatego absolwenci studiów pierwszego stopnia wracają do nas, nawet jeśli zaraz po zdobyciu tytułu inżyniera przerwali studia i poszli do pracy. Cieszymy się z tego, bo są to bardziej świadome wybory. Ci studenci mają wyraźną motywację: chcą zdobyć stopień zawodowy magistra, żeby awansować na wyższe stanowisko. Wiedzą czego chcą, mają konkretne oczekiwania, uczą się efektywnie. Absolwentów studiów magisterskich zachęcamy również do podjęcia studiów trzeciego stopnia – w Politechnice Białostocką mamy świetną Szkołę Doktorską.

Komu można polecić studia na kierunku logistyka?

Generalnie każdemu młodemu człowiekowi, którego interesują procesy logistyczne: transport, magazynowanie, dystrybucja i spedycja. Trzeba przy tym pamiętać, ze logistyka na Politechnice Białostockiej to kierunek ścisły, techniczny. Oznacza to, że nasi studenci zyskują też wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi uznawanych za typowo inżynierskie, a więc także rysunek techniczny z wykorzystaniem narzędzi CADowskich, czy Inwentora oraz technologii druku 3D. To dodatkowo zwiększa ich szanse na rynku pracy. Logistyka na Politechnice Białostockiej to zdecydowanie dobry kierunek!

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 Z prof. dr. hab. inż. Joanną Ejdys w ramach audycji „Dobry Kierunek” rozmawiał Jędrzej Pogorzelski.

Tekst opracowała Monika Rokicka.

„Dobry Kierunek” to cykliczna audycja emitowana na antenie Radia Akadera. Jej celem jest przybliżenie oferty edukacyjnej Politechniki Białostockiej, kierunków studiów oraz perspektyw zawodowych absolwentów. Wszystko po to, aby ułatwić młodym ludziom, szczególnie maturzystom, wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Odcinka z udziałem wykładowcy Politechniki Białostockiej można wysłuchać w serwisie mixcloud

Zapraszamy na studia w Politechnice Białostockiej!