// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Inżynieria biomedyczna

– studia II stopnia

Wydział Mechaniczny

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Kandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • NOWOCZESNE KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY,
  • INFORMATYKA W MEDYCYNIE.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu nowoczesnych konstrukcji i technologii w medycynie oraz informatyki medycznej. Będziesz przygotowany do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych a dodatkowo w nowoczesnych zakładach produkujących na rzecz medycyny, jak również do współpracy z lekarzami w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Nauczysz się rozwiązywać specjalistyczne problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Zdobyta wiedza pozwoli Tobie na zatrudnienie przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną.

Jako absolwent specjalności nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny będziesz przygotowany do stosowania nowoczesnych technologii w zakładach i ośrodkach związanych z przemysłem medycznym, szczególnie w zakresie ortopedii, stomatologii, utylizacji wyrobów medycznych oraz eksploatacji sprzętu medycznego. Bez problemu będziesz współpracował z lekarzami różnych dziedzin i specjalności, szczególnie ortopedii i stomatologii, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy wiedzą medyczną a techniczną.

Ukończenie specjalności informatyka w medycynie pozwoli Tobie rozwiązywać problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Będziesz umiał przygotowywać, realizować i weryfikować projekty z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny. Będziesz znał aparaturę medyczną, systemy diagnostyczne, implementacje programowo-sprzętowe specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemy archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych. Zdobędziesz wiedzę obejmującą systemy komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetykę, medyczne systemy informacyjne, systemy ekspertowe oraz bioinformatykę.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w szpitalach jako inżynier współpracujący z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych,
  • praca w firmach realizujących zaopatrzenie ortopedyczne, sprzedaży lub marketing na rynku usług medycznych,
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie systemów komputerowych, wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetyki, medycznych systemów informacyjnych oraz systemów ekspertowych.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Gabriela Prokopczyk i Patryk Sienkiewicz

Specjaliści inżynierii biomedycznej studiują na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.