// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Automatyka i robotyka

– studia II stopnia

Wydział Mechaniczny

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne, które mogą być kontynuowane w szkole doktorskiej

ikona-studia-II-stopnia

Kandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA,
  • SYSTEMY INFORMATYCZNE.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie inteligentnych systemów produkcyjnych, cyfryzacji i integracji systemów przemysłowych, sterowania w czasie rzeczywistym, interfejsów kooperacji człowieka z robotem. Będziesz przygotowany do innowacyjnego wykonywania zadań z zakresu komputerowych układów sterowania robotów, sztucznej inteligencji, współpracy i autonomii robotów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem nowoczesnych systemów automatyzacji i robotyzacji procesów, układów sterowania manipulatorów i robotów mobilnych, systemów diagnostycznych i decyzyjnych,
  • programowanie aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy lub jako specjalista integracji danych i informacji,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów automatyki,
  • wykonywanie samodzielnych funkcji w centrach konstrukcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.