// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Inżynieria biomedyczna – studia I stopnia

Wydział Mechaniczny

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów, ortotyki
i protetyki. Nauczysz się korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Będziesz przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania i projektowania aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w szpitalach jako inżynier współpracujący z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych
  • w firmach realizujących zaopatrzenie ortopedyczne, sprzedaż lub marketing na rynku usług medycznych
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie systemów komputerowych, wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetyki, medycznych systemów informacyjnych oraz systemów ekspertowych.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym