// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Mechatronika – studia II stopnia

Wydział Mechaniczny

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Kandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • INTELIGENTNE SYSTEMY PRODUKCYJNE,
  • SYSTEMY KOMPUTEROWE W MECHATRONICE.

Dzięki studiom na mechatronice będziesz umiał projektować, konstruować i programować roboty oraz inne zautomatyzowane urządzenia, maszyny i pojazdy. W trakcie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, informatyki oraz nowoczesnych konstrukcji i materiałów. Poznasz podstawy mechaniki i inżynierii materiałowej w konstrukcjach inżynierskich. Zdobędziesz umiejętności specjalistyczne konieczne do zrozumienia i wykorzystania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowania nowoczesnych układów sterowania oraz regulacji automatycznej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska wymagające wiedzy interdyscyplinarnej w szczególności z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji oraz materiałów,
  • projektanci i technolodzy produktu zintegrowanego,
  • firmy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją inteligentnych systemów mechatronicznych,
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz informatyki stosowanej,
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie fotoniki, zasad integracji urządzeń fotonicznych z układami mechatronicznymi,
  • firmy zajmujące się implementacją układów optoelektronicznych w aparaturze pomiarowej, urządzeniach medycznych oraz w systemach automatyki przemysłowej.