// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Czym jest inżynieria biomedyczna? To dziedzina, która łączy nauki techniczne z medycyną. Dzięki niej uczymy się patrzeć na ciało człowieka lub zwierząt oczami inżyniera. Specjalista inżynierii biomedycznej stara się poprawić jakość życia ludzi, wykorzystując znajomość podstaw mechaniki, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania, elementów anatomii i fizjologii człowieka, biomechaniki inżynierskiej, podstaw programowania, elektroniki medycznej, mechatroniki, podstawowych technik obrazowania oraz wiedzy na temat różnorodności sprzętu stosowanego w medycynie i rehabilitacji. Projektuje i wytwarza nowoczesną aparaturę medyczną oraz sprzęt, który można wykorzystywać w rehabilitacji i ratowaniu życia.

Poprawa jakości życia człowieka ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i każdego z nas. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów inżynierii biomedycznej stale wzrasta, a sam kierunek należy do czołowych, zarówno w zakresie rozwoju badań, jak i potencjału do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Inżynierię biomedyczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej studiują inż. Gabriela Prokopczyk i inż. Patryk Sienkiewicz. Po ukończeniu studiów inżynierskich pogłębiają swoją wiedzę na studiach drugiego stopnia.

Na studiach magisterskich podnosimy swoje kompetencje. Dzięki czemu będziemy mogli podjąć pracę w zawodzie jako konstruktorzy, pracownicy laboratoryjni, pracownicy pracowni ortopedycznych, czy w firmach, które zajmują się produkcją sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego – podkreśla inż. Gabriela Prokopczyk.

Na studiach II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna studenci pogłębiają swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych konstrukcji i technologii w medycynie oraz informatyki medycznej. Przygotowują się do rozwiązywania specjalistycznych problemów w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych, przyszłych zadań związanych z projektowaniem i wytwarzaniem aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom kierunku podjęcie pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, po współpracę z lekarzami w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Studia II stopnia otwierają też drogę do udziału w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną.

Studenci II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna mogą wybrać dwie specjalizacje: nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny oraz informatyka w medycynie.

Na specjalności nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny uczymy się m.in. analiz numerycznych. Rozwijamy swoje kompetencje odnośnie projektowania konstrukcji oraz na temat technologii wykonania wyrobów medycznych – wyjaśnia inż. Patryk Sienkiewicz.

Nasi koledzy ze specjalności informatyka w medycynie zajmują się między innymi przetwarzaniem obrazów, przetwarzaniem sygnałów diagnostycznych i wieloma innymi rzeczami – mówi inż. Gabriela Prokopczyk.

Zachęcając do studiów na kierunku inżynieria biomedyczna Gabriela i Patryk podkreślają, że to czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Działalność w kołach naukowych umożliwia przeniesienie na praktykę swojej wiedzy zdobywanej na uczelni. Otwiera też drogę do współpracy z instytucjami, które zatrudniają specjalistów inżynierii biomedycznej.

Podczas naszych studiów bierzemy udział w warsztatach między innymi w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, gdzie mamy możliwość zobaczenia operacji na żywo. Mamy tam także warsztaty z instrumentarium chirurgicznego oraz bierzemy udział w wyjazdach do firm np. ChM – mówi inż. Patryk Sienkiewicz.

Kierunek inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej posiada EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on również sukcesywnie modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym!

(mr)