// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Informatyka i ekonometria – studia I stopnia

Wydział Informatyki

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki i systemów informatycznych, głównie od strony programowej oraz podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Poznasz zasady budowy systemów komputerowych i operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Nauczysz się programowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także zdobędziesz kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu programisty, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu, analityka systemów informacyjnych, specjalisty ds. Internetu, programisty baz danych, analityka finansowego, specjalisty ds. obsługi księgowych systemów informatycznych i wspomagających decyzje zarządcze.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • programista aplikacji / programista aplikacji WEB,
  • programista baz danych,
  • analityk w instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
  • analityk w placówkach administracji oraz ośrodkach naukowo-badawczych,
  • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych,
  • specjalista informatyk / webmaster.

Gdzie zdobyć kompetencje pożądane przez banki i działy analiz? Studiuj informatykę i ekonometrię na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej