// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Informatyka – studia II stopnia

Wydział Informatyki

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka, posiadających kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
 • BIOMETRIA I PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW (studia stacjonarne),
 • INTELIGENTNE TECHNOLOGIE INTERNETOWE (studia stacjonarne),
 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA (studia stacjonarne),
 • SYSTEMY INTELIGENTNE (studia niestacjonarne).

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także będziesz umiał wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będziesz miał wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego i będziesz przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Jako absolwent specjalności biometria i przetwarzanie sygnałów nabierzesz niezbędnego doświadczenia oraz wiedzy związanej nie tylko z tworzeniem innowacyjnych systemów informatycznych, ale również będziesz potrafił wykorzystać zróżnicowane techniki do ich zabezpieczenia. W trakcie studiów dowiesz się o najnowszych technologiach związanych z koncepcją Internet of Everything (IoE), sztucznej inteligencji w metodach biometrycznych jak również poznasz innowacyjne i najnowocześniejsze techniki przetwarzania sygnałów (także z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i deep learningu) oraz praktyczne sposoby projektowania i implementacji własnych gier. Co więcej, dzięki przygotowanemu programowi studiów będziesz w stanie nie tylko rozwiązywać dane problemy na poziomie teoretycznym, ale również z wykorzystaniem wiedzy praktycznej. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich, a zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwolą Tobie na prowadzenie aktywności zawodowej – zarówno własnej, jak i w przedsiębiorstwach informatycznych – polegającej m.in. na: tworzeniu, wdrażaniu i testowaniu własnych rozwiązań biometrycznych opartych o metody sztucznej inteligencji, opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie SoC oraz BLE, projektowaniu rozwiązań wpisujących się w trend Internet of Everything (IoE), projektowaniu i implementacji własnych gier (jak również metod przetwarzania obrazu i wideo w czasie rzeczywistym) oraz przygotowaniu odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego pomiędzy człowiekiem a maszyną (także uwzględniając techniki kognitywistyczne).

Natomiast ukończenie specjalności inteligentne technologie internetowe pozwoli Tobie projektować, implementować, wdrażać i eksploatować aplikacje i systemy internetowe. Pozwoli eksplorować zasoby internetowe, zagadnienia dotyczące języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych: tworzenia stron, portali i serwisów internetowych. Będziesz specjalistą w zakresie projektowania i implementacji internetowych systemów bazodanowych, a także zaawansowanych aplikacji sieciowych, tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji internetowych.

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów internetowych, firmach zarządzających portalami internetowymi jak również zajmujących się implementacją aplikacji internetowych. Zdobyta wiedza o nowoczesnych narzędziach informatycznych pozwoli na zatrudnienie w instytucjach handlu elektronicznego i e-sług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów.

Jako absolwent inżynierii oprogramowania będziesz posiadał wiedzę na temat projektowania, implementacji i testowania różnorodnych systemów informatycznych w tym internetowych, budowy aplikacji gridowych i równoległych, architektur oprogramowania i współczesnych procesów wytwórczych, projektowania i korzystania z baz i hurtowni danych w zastosowaniach biznesowych, wykorzystania technik eksploracji danych (m. in. danych finansowych i medycznych) oraz inteligencji obliczeniowej (w tym sztucznych sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych), zaawansowanych aspektów najpopularniejszych systemów operacyjnych; zarządzania projektami informatycznymi.

Będziesz cenionym pracownikiem firm tworzących oprogramowanie oraz konsultingowych, a także będziesz potrafił pracować w zespole, proponować rozwiązania oparte na najnowszych zdobyczach inżynierii oprogramowania.

Specjalność systemy inteligentne pomoże Tobie zdobyć wiedzę na temat wdrażania, zarządzania i rozwijania systemów informatycznych, zarówno lokalnych, jak również rozproszonych, w tym sieciowych i internetowych, projektowania i korzystania z baz danych, zarządzania projektami informatycznymi, administrowania systemami operacyjnymi oraz infrastrukturą sieciową, zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami.

Jako absolwent będziesz cenionym pracownikiem działów IT firm różnych branż. Będziesz umiał wdrażać, utrzymywać i w razie potrzeby dopasowywać do potrzeb pracodawcy infrastrukturę i systemy informatyczne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • programista aplikacji / programista aplikacji WEB,
 • programista baz danych,
 • projektant systemów komputerowych,
 • administrator sieci informatycznej,
 • analityk w placówkach administracji oraz ośrodkach naukowo-badawczych,
 • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych,
 • specjalista informatyk / webmaster.
  Jakub Zaprzałka

  Dlaczego warto robić magistra na informatyce?