// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Matematyka stosowana – studia II stopnia

Wydział Informatyki

STUDIA MAGISTERSKIE
2-letnie, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚĆ:
  • ANALITYKA DANYCH I MODELOWANIE MATEMATYCZNE

Na tym kierunku o profilu praktycznym kontynuujesz poznawanie metod matematycznych w informatyce ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody modelowania matematycznego w zagadnieniach technologicznych przy użyciu narzędzi komputerowych, metod numerycznych i statystycznych. Ze względu na to, że kierunek prowadzony jest na uczelni technicznej, będziesz miał możliwość przygotowania się do rozwiązywania problemów w zespołach interdyscyplinarnych, we współpracy z inżynierami. W przeciwieństwie do studiów matematycznych uniwersyteckich lub o profilu ogólnoakademickim, większy nacisk jest położony na kształcenie w kierunku zastosowań matematyki w informatyce, przemyśle, nowoczesnych technologiach, bioinformatyce i finansach.

Pogłębiona wiedza matematyczna absolwenta kierunku matematyka stosowana na studiach drugiego stopnia pozwoli Tobie na stosunkowo łatwe dostosowywanie się do szybko ewoluujących nowoczesnych technologii. Głównym narzędziem pracy będą poznane techniki komputerowe, zarówno w zakresie programowania jak i wspomaganego komputerowo modelowania matematycznego.

Dodatkowo jako absolwent kierunku matematyka stosowana będziesz zdolny do nieschematycznego myślenia, będziesz potrafił selekcjonować wiedzę i pracować w zespole.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • analityk danych, np. w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych
  • programista, statystyk, tester oprogramowania
  • specjalista ds. modelowania matematycznego w firmach badawczych
  • specjalista ds. projektowania i optymalizacji obiektów technicznych
  • pracownik naukowy w ośrodkach naukowobadawczych
  • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych – nauczyciel matematyki lub informatyki.