// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Matematyka stosowana – studia I stopnia

Wydział Informatyki

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • analityk danych, np. w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych,
  • programista, statystyk, tester oprogramowania,
  • specjalista ds. modelowania matematycznego w firmach badawczych,
  • specjalista ds. projektowania i optymalizacji obiektów technicznych,
  • pracownik naukowy w ośrodkach naukowo-badawczych,
  • nauczyciel matematyki lub informatyki – po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.
grupa studentów przy zielonej tablicy

Jak zostać inżynierem matematyki? Poznaj wyjątkowy kierunek studiów Politechniki Białostockiej