// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Chyba trudno dziś znaleźć w gospodarce branżę równie pojemną jak IT. Programowanie, tworzenie aplikacji webowych, zarządzanie systemami komputerowymi i sieciami, sztuczna inteligencja, czy administrowanie serwerami, to tylko niektóre z wielu obszarów wchodzących w skład sektora IT. Dzieje się tak, ponieważ technologie informatyczne mają zastosowanie w każdej sferze działalności ludzkiej! To z kolei wymaga zatrudnienia oraz pracy specjalistów z różnorodnymi kompetencjami. Szczególnie cenne stają się osoby, które potrafią łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu kilku dziedzin.

Dlatego warto wybrać kierunek informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej! To studia inżynierskie, które uczą analizy danych, wyciągania wniosków i prognozowania przyszłości przy wsparciu informatycznym.

O unikalnym połączeniu wielu umiejętności, możliwościach rozwoju zawodowego, a także perspektywach zatrudnienia mówią dr Dariusz Kacprzak, wykładowca na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej oraz inż. Łukasz Dębski, absolwent informatyki i ekonometrii.

Jakie zagadnienia poznają studenci kierunku informatyka i ekonometria?

Dr Dariusz Kacprzak: Poza czystą informatyką nasi studenci zapoznają się z szeregiem elementów, które możemy skojarzyć z ekonomią. Dowiadują się na przykład, w jaki sposób mogą modelować i weryfikować hipotezy ekonomiczne. Do tego służy flagowy przedmiot kierunku, czyli ekonometria. Jak ją najprościej wyjaśnić? W dużym skrócie można powiedzieć, że ekonomiści zazwyczaj badają zależności między zjawiskami ekonomicznymi, natomiast w ekonometrii szacujemy modele, oceniamy wartości parametrów i na ich podstawie wnioskujemy na temat kierunku i siły powiązań między tymi zjawiskami.

Równie ważnym elementem kierunku informatyka i ekonometria jest tzw. prognozowanie. Myślę, że jest ono szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy obserwujemy tyle zawirowań w warstwie ekonomiczno-gospodarczej. Ekonometria daje nam narzędzia do przeprowadzenia analiz, wyciągania wniosków, stawiania prognoz na przyszłość. Po oszacowaniu danego modelu możliwa jest symulacja, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania: co stanie się, gdy zmienimy jedną lub wiele zmiennych, jak to wypłynie na wynik prognozowania, jak zmieni się badana sytuacja, jak to wpłynie na rezultaty naszej działalności.

Mamy też na tych studiach przedmioty związane ściśle z finansami, takie jak: teoria portfela, analiza techniczna i fundamentalna, inżynieria finansowa. Także trzeba podkreślić, że studenci informatyki i ekonometrii poznają szeroką gamę przedmiotów związanych z szeroko rozumianą ekonomią.

W jakich sytuacjach życia codziennego możemy zetknąć się z informatyką i ekonometrią?

Dr Dariusz Kacprzak: Niemal w każdym przedsiębiorstwie, a zwłaszcza w większych firmach, istnieją działy, które odpowiadają za zarządzanie danymi, czyli zbieranie danych, przetwarzanie, analizowanie oraz przedstawianie zarządowi i dyrektorom rekomendacji dotyczącej rozwoju firmy: w którą stronę iść, co dalej robić, jak działać. Dlatego umiejętność analizy danych za pomocą złożonych modeli, często zbudowanych za pomocą narzędzi informatycznych, wydaje się jak najbardziej niezbędna w dzisiejszej rzeczywistości oraz daje duże możliwości na rynku pracy.

Co odróżnia informatykę i ekonometrię, od innych kierunków, które możemy studiować na Wydziale Informatyki?

Dr Dariusz Kacprzak: Na naszym wydziale mamy jeszcze dwa kierunki studiów. To informatyka oraz matematyka stosowana, która stosuje techniki matematyczne np. w biznesie, bankowości. Natomiast zasadnicza różnica między nimi a informatyką i ekonometrią, jest taka, że w programie naszych studiów mamy wiele przedmiotów związanych z aspektami ekonomiczno-finansowymi. To przygotowuje studentów do pracy w szerokiej gamie instytucji i firm związanych z analizą, przetwarzaniem danych finansowych, ekonomicznych itd.

Co musi wiedzieć przyszły student, żeby przetrwać pierwszy semestr studiów?

Dr Dariusz Kacprzak: Trudno wskazać takie wiodące umiejętności, które powinien posiadać kandydat na studia. Myślę, że poradzi sobie na nich każdy młody człowiek, którego interesuje programowanie w kontekście analiz ekonomicznych. Oczywiście, jeśli posiada odpowiedni poziom wiedzy matematycznej, najlepiej z zakresu rozszerzonego, to będzie mu zdecydowanie łatwiej w pierwszych semestrach studiów opanować elementy matematyki wyższej, które są niezbędne do wprowadzenia dalszych przedmiotów. Przydatną umiejętnością jest też obsługa komputera. W naszych pracowniach komputerowych często korzystamy z programu Excel i czasem zdarza się, że młodzi ludzie mają problemy z obsługą tego programu. To jednak można szybko i sprawnie nadrobić.

Czy to właśnie matematyka i ekonometria są najważniejszymi przedmiotami w toku studiów na tym kierunku?

Dr Dariusz Kacprzak: To akurat moje ulubione przedmioty, więc siłą rzeczy uważam je za kluczowe. Na przedmiocie „ekonometria”, czy na przedmiocie „prognozowanie i symulacje” są one na tyle złożone, że przysłowiowa kartka i ołówek, a nawet kalkulator, czy smartfon, już nie wystarczą. Niezbędne są umiejętności obsługi pakietów do obliczeń numerycznych typu Excel. Przydaje się też umiejętność programowania, żeby napisać jakiś krótki program, który wykona za nas skomplikowane operacje. Tego typu wiedzę i umiejętności studenci zdobywają na przedmiotach informatycznych.

A jak absolwent kierunku wspomina swoje pierwsze momenty na studiach?

Inż. Łukasz Dębski: Wiadomo, początki zawsze są trudne, w szczególności, że to szkoła wyższa i trzeba przestawić się z trybu uczniowskiego na studencki. Ale pierwszy semestr wspominam bardzo dobrze, przede wszystkim dlatego, że wykładowcy akademiccy bardzo empatycznie do nas podchodzili. Jeśli nawet ujawniały się jakieś braki wiedzy ze szkoły średniej, to zawsze można było je nadrobić. Faktycznie, rozszerzony zakres informatyki i matematyki bardzo się przydaje, ale i bez niego przyszli studenci dadzą sobie radę na studiach.

Czy jesteś w stanie wskazać przedmiot, na który nowi studenci muszą szczególnie uważać? Mowa oczywiście o początku studiów.

Inż. Łukasz Dębski: Warto przyłożyć się do matematyki. Zajęcia na pierwszym roku studiów składają się mniej więcej w 85% z matematyki rozszerzonej wzbogacone o elementy ekonomii oraz ekonometrii. Ważne jest też programowanie, np. programowanie strukturalne i obiektowe. Powiedziałbym, że pierwszy rok studiów to dużo matematyki, trochę programowania oraz… wytrwałość. Potem jest już z górki.

Dlaczego Twój wybór padł na informatykę i ekonometrię?

Inż. Łukasz Dębski: W swojej edukacji na studiach chciałem połączyć trzy dziedziny: informatykę, matematykę oraz ekonomię. Ten kierunek jako jedyny spełniał moje oczekiwania. Byłem przekonany, że to dobry wybór na przyszłość, ponieważ w obecnych czasach jest duży popyt na analityków danych i nie tylko. Na tych studiach połączyłem moje zainteresowania z wizją tego, co chciałbym robić zawodowo.

Co czeka absolwentów po zakończeniu studiów pierwszego stopnia?

Dr Dariusz Kacprzak: Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, już z tytułem inżyniera, można jak Pan Łukasz, pójść na magisterskie studia informatyczne. Warto to zrobić, bo tytuł magistra inżyniera może w pewnym momencie zdecydować o awansie zawodowym, a co za tym idzie wyższych zarobkach. Faktem jest jednak, że wielu naszych absolwentów kontynuuje swoje studia na kierunkach pokrewnych w uczelniach krajowych. Znajdują oferty lepiej spełniające ich preferencje dotyczące studiów drugiego stopnia.

Inż. Łukasz Dębski: Ja, po dyplomie inżynierskim z informatyki i ekonometrii wybrałem studia drugiego stopnia na naszym Wydziale Informatyki, na kierunku Informatyka, ze specjalnością systemy inteligentne. Ten kierunek oferuje rozszerzenie wiedzy z zakresu uczenia maszynowego oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji. W dzisiejszym świecie te dziedziny, a więc ekonometria oraz systemy inteligentne, pozwalają rozwiązywać różne problemy biznesowe i społeczne. Na studiach drugiego stopnia mogłem pogłębić wiedzę na ten temat.

Mówiliśmy o poszerzaniu swojej wiedzy… Czy można to robić dołączając do kół naukowych na Wydziale Informatyki?

Dr Dariusz Kacprzak: Oczywiście! Natomiast nie są to koła skorelowane z konkretnym kierunkiem studiów, a raczej z zainteresowaniami studentów. Na Wydziale Informatyki mamy świetnie działające koło Math4You, w którym studenci mają okazję pogłębiać wiedzę matematyczną, wykraczającą poza materiał realizowany w trakcie studiów. Dodatkowo bardzo chętnie angażują się w promocję wydziału, studiów i matematyki podczas różnego rodzaju imprez edukacyjnych. Ostatnio w Politechnice Białostockiej odbył się ogólnoeuropejski konkurs matematyczny Náboj. Członkowie Math4You aktywnie włączyli się w jego organizację i przez blisko 2 godziny sprawdzali zadania rozwiązywane przez uczniów szkół średnich. Mamy koło Mobilnych Systemów Inteligentnych (MSI), w którym studenci zajmują się budową i oprogramowaniem konstrukcji robotycznych. Ich największym przedsięwzięciem jest Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO Jest także Koło Naukowe Miłośników Gier Logicznych, oraz Koło Naukowe Twórców Gier VECTOR i ich flagowa impreza dla młodych twórców gier i programistów BialJam, czyli Białostocki Konkurs Tworzenia Gier Komputerowych. Propozycji i szans na rozwinięcie swoich pasji jest naprawdę wiele.

Jak wyglądają przykładowe zajęcia na kierunku informatyka i ekonometria?

Dr Dariusz Kacprzak: Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, gdzie zwykle student otrzymuje od prowadzącego pewien zestaw danych. Zazwyczaj są to dane rzeczywiste, pobrane z pewnej bazy. Taką potężną bazą, którą rekomenduję studentom, jest baza Eurostatu, w której można znaleźć niemal wszystko! Odnoszę się tu oczywiście do zmiennych ekonomicznych. Taka forma zajęć najlepiej odpowiada charakterowi kierunku, a także przybliża do zadań, które czekają naszych absolwentów w przyszłej pracy zawodowej. Staramy się kłaść nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy studentów. Na zajęciach, które prowadzę, już dawno odszedłem od modelu rozwiązywanych problemów typu „zrób to, to i to”. Student powinien samodzielnie zaproponować rozwiązanie postawionego przed nim zadania: przeanalizować dostępne metody, znaleźć optymalne rozwiązanie dla danego kryterium, przedstawić swój projekt. To odpowiada rzeczywistej sytuacji, gdy mamy rozwiązać jakiś problem, a nikt wokół nie wskaże nam gotowych metod i narzędzi. Mamy go po prostu rozwiązać i wskazać zarządcy rekomendację.

Czy program studiów był modyfikowany na przestrzeni lat?

Dr Dariusz Kacprzak: W 2020 roku kierunek informatyka i ekonometria przeszedł ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy ocenę pozytywną i jednocześnie wprowadziliśmy kilka modyfikacji, zgodnie z rekomendacjami Komisji. Zdecydowaliśmy na przykład na zastąpienie jednego przedmiotu: ekonomia dwoma blokami, czyli przedmiotami: mikro- oraz makroekonomia. Wprowadziliśmy również szereg innych przedmiotów związanych z analizą danych, takie jak: „metody analizy wielowymiarowej”, „modelowanie procesów ekonomicznych”, „analizę techniczną i fundamentalną” oraz „projekt zespołowy związany z ekonometrią”, na którym studenci w grupach opracowują wspólny projekt. Natomiast w kwietniu 2023 r. dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej odebrała certyfikat akredytacji środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku informatyka i ekonometria. To bardzo ważny dokument! Wraz z certyfikatem KAUT otrzymaliśmy również europejski certyfikat jakości EUR-ACE® (European Accreditation of Engineering Programmes), przyznany w ramach procedury European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Certyfikaty EUR-ACE® są uznawane we wszystkich krajach UE i są potwierdzeniem zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami oraz gwarancją wysokiej jakości programów studiów technicznych. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że studenci na kierunku informatyka i ekonometria są kształceni na bardzo wysokim, europejskim poziomie.

Jak to na każdym kierunku inżynierskim, tu także studentów obowiązują praktyki. Gdzie zazwyczaj odbywają je studenci informatyki i ekonometrii?

Dr Dariusz Kacprzak: Przyjęliśmy na Wydziale taką strategię, że student sam decyduje, jak zorganizuje formalności związane z odbyciem praktyki. Oczywiście są odstępstwa od tej reguły, bo czasami pracodawcy zgłaszają do władz wydziału zapotrzebowanie na praktykantów i wtedy kierujemy do studentów taką propozycję. Świetnym i często stosowanym przez studentów sposobem na znalezienie firmy do odbycia praktyki jest nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą podczas licznych wydarzeń organizowanych na wydziale. Przykład – Białostocki Test Informatyków. To jest cykliczne, odbywające się co roku przedsięwzięcie, organizowane przez nasz Wydział we współpracy z przedsiębiorstwami. Części testowej, konkursowej towarzyszą targi, na które zapraszane są różne firmy. Wizyta na ich stoiskach to dla studentów doskonały moment, żeby zapoznać się z firmami, z ich przedstawicielami i wyszukać sobie odpowiednie miejsce na praktykę. Studenci chętnie z tego korzystają.

Inż. Łukasz Dębski: Praktyki wspominam bardzo dobrze. Ja akurat, już na pierwszym stopniu studiów, samodzielnie znalazłem firmę zajmującą się sieciami komputerowymi. Praktyki były o tyle fajne, że trwały dłuższy okres. W moim przypadku około 3 miesięcy. Dużo się przez ten czas nauczyłem. Na pewno praktyki studenckie są takim elementem, które łączą studia z pracą. Możemy zweryfikować co umiemy, czego się nauczyliśmy i czego jeszcze warto się nauczyć lub jaką wiedze rozszerzyć. Na drugim stopniu studiów już pracuję zawodowo, a Wydział zgodził się zaliczyć praktyki obowiązkowe w ramach obecnego zatrudnienia.

Gdzie absolwenci kierunku informatyka i ekonometria najczęściej znajdują pracę?

Dr Dariusz Kacprzak: Tutaj na czoło wysuwają się firmy i instytucje, w których wymagane jest stosowanie narzędzi informatycznych, ekonometrycznych i statystycznych; gdzie wymagana jest umiejętność analitycznego, systematycznego myślenia i poszukiwania rozwiązań. Tutaj oczywiście absolwenci informatyki i ekonometrii zyskują w moim odczuciu przewagę nad innymi kierunkami. Przede wszystkim dlatego, że posiadają warsztat informatyczny, potrafią sobie poradzić nie tylko z obsługą oprogramowania typu Excel, czy innych gotowych narzędzi, ale potrafią stworzyć unikalne oprogramowanie, dedykowane wyłącznie pod dany problem związany z analizą danych. Są również wyposażeni w wiedzę i umiejętności związane z analizą, modelowaniem, prognozowaniem i ogólnie… z przetwarzaniem danych ekonomiczno-finansowych. Zakres tych podmiotów i firm, w których można się ubiegać o zatrudnienie z takimi kompetencjami, wydaje się być dość duży.

Jakie rady i wskazówki można przekazać przyszłym studentom informatyki i ekonometrii?

Dr Dariusz Kacprzak: W dzisiejszych czasach ten kierunek jest wyjątkowo atrakcyjny. Jednak ważne jest, żeby nasz potencjalny student, czyli maturzysta powiązał decyzję o studiowaniu informatyki i ekonometrii z własnymi zainteresowaniami i pomysłem na przyszłe życie zawodowe. Jak to zrobić? Myślę, że dobrym pomysłem jest dowiedzenie się, jakie przedmioty oferujemy na kierunku. Ostatnio pewna studentka na seminarium, które prowadziłem, wyjawiła mi, że wybierając się na studia weszła na stronę Wydziału Informatyki oraz kierunku i przejrzała całą zamieszczoną tu dokumentację. Znalazła spis przedmiotów, zakres realizowanego materiału oraz dużo innych przydatnych kandydatowi informacji. Dopiero na ich podstawie podjęła decyzję, czy chce tutaj, na tym kierunku studiować. W tej chwili jest już na szóstym semestrze.

Inż. Łukasz Dębski: Na pewno szczególną uwagę warto zwrócić na program studiów, czyli na wszystkie przedmioty. Można w ten sposób sprawdzić, czy na pewno nas to interesuje i czy chcemy w przyszłości wiązać karierę z tym kierunkiem studiów. Na informatyce i ekonometrii można znaleźć fajne przedmioty, które możemy wykorzystać nie tylko na studiach, ale też w pracy i życiu codziennym. Na przykład „matematyka finansowa”, „matematyka ubezpieczeniowa”, „analiza techniczna i fundamentalna”, „teoria portfela” dają wiedzę, dzięki której można efektywnie inwestować pieniądze m.in. na giełdach, czy też w bankach.

Dlaczego informatyka i ekonometria to dobry wybór i kierunek studiów?

Dr Dariusz Kacprzak: W odróżnieniu do wielu innych kierunków studiów, informatyka i ekonometria oferuje połączenie aż trzech, bardzo atrakcyjnych specjalności. To informatyka, szeroko rozumiana ekonomia oraz matematyka. Takie unikalne skupienie ma wielki potencjał. Zarówno w umiejętnościach, jak i na współczesnym rynku pracy, na którym odchodzi się od ścisłych specjalizacji, a coraz częściej ceni wszechstronność i połączenie kompetencji z różnych dziedzin.

Inż. Łukasz Dębski: Ja wybrałem te studia przede wszystkim dlatego, że chcę realizować projekty na styku ekonomii, matematyki oraz informatyki. Kierunek informatyka i ekonometria jest pod tym względem idealny. Poszerzył moje pasje oraz umiejętności. Jestem bardzo zadowolony z tego kierunku i wszystkim polecam.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Kierunek informatyka i ekonometria realizowany na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej posiada międzynarodową akredytację EUR-ACE® (EURopean ACcredited Engineer). Uzyskanie certyfikatów EUR-ACE® Label uprawnia absolwentów do ubiegania się o wpisanie do Rejestru FEANI oraz uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego.

Sprawdź sylwetkę absolwenta kierunku informatyka i ekonometria

Zapraszamy na studia na Wydziale Informatyki!

Z dr. Dariuszem Kacprzakiem, wykładowcą na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej oraz inż. Łukaszem Dębskim, absolwentem informatyki i ekonometrii rozmawiał Jędrzej Pogorzelski w Radiu Akadera

Tekst opracowała Monika Rokicka

„Dobry Kierunek” to cykliczna audycja emitowana na antenie Radia Akadera. Przybliża ofertę edukacyjną Politechniki Białostockiej, kierunki studiów oraz perspektywy zawodowe absolwentów. Wszystko po to, by ułatwić młodym ludziom, szczególnie maturzystom, wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Odcinka z udziałem wykładowcy oraz studenta Politechniki Białostockiej można wysłuchać w serwisie mixcloud