// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Elektrotechnika – studia dualne

Wydział Elektryczny

STUDIA INŻYNIERSKIE o profilu praktycznym
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na kierunku elektrotechnika

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Studia o profilu praktycznym są prowadzone z udziałem przedsiębiorstw – partnerów kształcenia praktycznego.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, informatyki użytkowej, komputerowych metod obliczeniowych, techniki cyfrowej, systemów automatyki i sterowania, miernictwa elektrycznego itd., rozszerzoną o wiadomości specjalistyczne z zakresu projektowania, budowania oraz eksploatacji układów i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych oraz użytkowania sterowników przemysłowych.

Część praktyczna studiów obejmuje:

  • 17 modułów kształcenia w formie warsztatów lub ćwiczeń praktycznych, zgłoszonych i prowadzonych przez kadrę inżynierską z wiodących przedsiębiorstw branży energetycznej i elektronicznej w województwie podlaskim,
  • płatne praktyki przemysłowe: 12 tygodni po 1.roku studiów, 16 tygodni po 2. roku i 24 tygodnie po 3. roku,
  • realizację prac dyplomowych we współpracy z przedsiębiorstwami.

Więcej informacji o Partnerach kształcenia praktycznego

 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych,
  • w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
  • w jednostkach produkujących, wdrażających i integrujących przemysłowe systemy sterowania oraz systemy pomiarowo-kontrolne,
  • stanowiska obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych,
  • wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych (projektowanie, kierowanie robotami) w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ultokta_BIOTECHNOLOGIA_PB_INTERAKTYWNA

Elektrotechnika
– studia dualne

Sprawdź nasz informator!

Dobry Kierunek! Elektrotechnika – studia dualne