// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Elektronika i telekomunikacja – studia II stopnia

Wydział Elektryczny

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane w szkole doktorskiej

ikona-studia-II-stopnia

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
 • studia stacjonarne:
  1. APARATURA ELEKTRONICZNA I TELEKOMUNIKACJA
 • studia niestacjonarne:
  1. APARATURA ELEKTRONICZNA
  2. TELEKOMUNIKACJA

Na tym kierunku zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie teleinformatyki, inżynierii materiałowej, telekomunikacji bezprzewodowej, przetwarzania sygnałów i algorytmów kompresji danych, cyberbezpieczeństwa, zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, kompatybilności elektromagnetycznej, sieci światłowodowych, elektronicznych systemów pomiarowych, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania projektowania. Będziesz posiadał umiejętność projektowania, integracji i eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, a także będziesz biegle posługiwać się innowacyjnymi technikami informatycznymi w środowisku przemysłowym i w życiu codziennym.


Ukończenie studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja na specjalności telekomunikacja uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • na stanowisku obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, obsługi energoelektronicznych układów zasilania energią elektryczną,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących przemysłowe układy sterowania,
 • programowanie aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy lub jako specjalista integracji sygnałów oraz danych,
 • wytwarzanie i eksploatacja sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • pełnienie samodzielnych funkcji projektanta systemów przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji,
 • pełnienie samodzielnych funkcji w centrach konstrukcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie produkcji, wdrażania lub napraw sprzętu i systemów elektronicznych.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.

 
Jakub Popławski

Praktyczne umiejętności i dyplom ceniony przez pracodawców. Wybierz kierunek elektronika i telekomunikacja.