// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Dyplom magistra otwiera drogę do awansu w pracy zawodowej – przekonuje inż. Jakub Bednarek, student Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
W niektórych zawodach inżynierskich tylko dyplom ukończenia studiów II stopnia oraz odbycie niezbędnej praktyki zawodowej umożliwia starania o uzyskanie tzw. uprawnień budowlanych. Dlatego warto zdobyć tytuł magistra inżyniera Politechniki Białostockiej.
 

Jakub Bednarek studiuje na drugim stopniu na kierunku elektronika i telekomunikacja, w specjalności telekomunikacja.

Kierunek posiada wiele atutów. Po jego ukończeniu możemy pracować w firmach dostarczających infrastrukturę telekomunikacyjną, czy w przedsiębiorstwach, które świadczą usługi ICT dla innych podmiotów. Możemy też pracować w firmach telekomunikacyjnych świadczących usługi abonamentom: szerokopasmowy Internet, telewizja mobilna, transmisja danych, nowoczesne usługi głosowe. Praca dla takich specjalistów jest zarówno w Białymstoku, jak i innych większych miastach – mówi Jakub Bednarek.

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja umożliwiają poznanie metod, technik i urządzeń elektronicznych napędzających współczesny świat, bazujący na przesyłaniu oraz przetwarzaniu informacji, sygnałów i danych. W programie studiów II stopnia znajdują się zagadnienia z zakresu teleinformatyki, inżynierii materiałowej, telekomunikacji bezprzewodowej, przetwarzania sygnałów i algorytmów kompresji danych, cyberbezpieczeństwa, zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, kompatybilności elektromagnetycznej, sieci światłowodowych, elektronicznych systemów pomiarowych, metod sztucznej inteligencji oraz komputerowego wspomagania projektowania. Opanowując je, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności projektowania, integracji i eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Biegle posługują się innowacyjnymi technikami informatycznymi w środowisku przemysłowym i w życiu codziennym.

Podczas zajęć i laboratoriów pracujemy na sprzęcie, z którym możemy mieć styczność w pracy, a także uczymy się nowych rozwiązań stosowanych w telekomunikacji – podkreśla Jakub.

Mówiąc o kierunkach studiów, które oferuje Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, należy podkreślić, że ich programy zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez przedsiębiorców. Ich przedstawiciele są członkami Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego. Obecnie tworzy ją blisko 40 podmiotów, z którymi Wydział współpracuje zarówno przy tworzeniu programu studiów, jak i w sprawie organizacji szkoleń dla studentów i kadry oraz różnorakich przedsięwzięć, które wzbogacają proces dydaktyczny. Z firmami-partnerami Wydziału Elektrycznego uzgadniane są także programy praktyk, które studenci wszystkich kierunków studiów – od elektrotechniki, przez energetykę, do elektroniki i telekomunikacji – odbywają obowiązkowo na pierwszym i drugim stopniu. Dzięki nim uzyskują szersze kompetencje praktyczne, zaznajamiają się z funkcjonowaniem firm i są lepiej przygotowani do wykonywania zadań, jakie będą im powierzone gdy skończą studia i zostaną inżynierami.

Praktykę zawodową można zdobywać także w czasie studiów.

Już na pierwszym stopniu studiów rozpocząłem pracę zawodową. I choć nie było łatwo pogodzić ją z nauką, to dla chcącego nie ma nic trudnego. Warto pracować podczas studiów, bo zdobywamy niezbędne doświadczenie zawodowe. Ciekawy jest też transfer wiedzy, treści z zajęć często wykorzystujemy w pracy, a praktykę z przedsiębiorstwa na studiach. Cenne jest również to, że władze wydziału starają się nam pomóc w pracy poza uczelnią i dostosowują plan zajęć do naszych potrzeb. Zawsze możemy wnioskować o przełożenie zajęć lub ich skompresowanie na przykład do dwóch dni w tygodniu na 7 semestrze. Resztę czasu możemy poświęcić na pracę – mówi Jakub Bednarek.

Lepsze perspektywy rozwoju na przyszłość to główny powód, dla którego coraz więcej inżynierów decyduje się na podjęcie studiów II stopnia. Wysiłek włożony w dodatkowe 1,5 roku do 2 lat studiów może przynieść bardzo wymierne korzyści! Absolwenci Politechniki Białostockiej z dyplomem magistra inżyniera otrzymują odpowiednio większe wynagrodzenie. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja umożliwia ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje telekomunikacyjne.

Ukończenie drugiego stopnia studiów jest bardzo ważne. Pracodawcy też zwracają na to uwagę i im wyższe wykształcenie, tym więcej ofert pracy. Tytuł inżyniera blokuje nas na ścieżce zawodowej, bo uniemożliwia awans lub sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych. Wraz z osiągnięciem tytułu magistra możemy piąć się coraz wyżej w pracy zawodowej – podkreśla Jakub Bednarek.

Kierunek elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej posiada EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on również sukcesywnie modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy na studia II stopnia na Wydziale Elektrycznym!

 

Rekrutacja kandydatów do podjęcia studiów II stopnia w Politechnice Białostockiej odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), w terminie od 10 stycznia (od godziny 8:00) do 12 lutego 2023 roku (do godz. 23:59).

Szczegółowe informacje:

(mr)